Rodinné dávky v roku 2011
Pondelok, 13 Jún 2011 18:56

V posledných mesiacoch sa nám v e-mailoch hromadia otázky ohľadom rodinných dávok v Írsku. Tiež vyhľadávané kľúčové výrazy na našich webových stránkach a obľúbené články nasvedčujú, že možno sa Slovenky v Írsku pripravujú na ďalší "baby boom". Nech je to tak, či onak, v nasledujúcom článku vám stručne priblížime prehľad rodinných dávok platných od roku 2011 z Írska a opäť musíme potvrdiť, že ich výška klesala.

1. MATERNITY BENEFIT

Materská dovolenka v Írsku začína minimálne 2 a nie viac ako 16 týždňov pred planovaným termínom pôrodu. Ak máte odvedený dostatočný počet príspevkov do PRSI, na materskú odchádzate zo zamestnania, vznikne vám nárok na materskú dávku, ktorá je vyplácaná 26 týždňov.

Dávka je platená týždenne prevodom na bankový účet. niektorí zamestnávatelia doplácajú zamestnancovi plnú sumu mzdy počas doby, kedy je matka na materskej dovolenke. vo všeobecnosti to ale závisí od firemnej politiky spoločnosti a aj otázka materskej dovolenky by mala byť obsiahnutá v pracovnom kontrakte osoby.

V prípade, že matka poberá dávky ako one-Parent Family Payment, Widow‘s Pension, Widow‘s (non- contributory) Pension, deserted Wife‘s Benefit, Prisoner‘s Wife‘s allowance atď. - materský príspevok sa znižuje na polovicu.

Dĺžka platenej doby počas materskej dovolenky

Materská dávka je platená 26 týždňov. Predtým, ako má budúca mamička termín pôrodu si musí zobrať minimálne 2 týždne a nie viac ako 16 týždňov materskej dovolenky. matka si môže materskú dovolenku predĺžiť po uplynutí 26 týždňov o ďalších 16 týždňov, počas ktorých už nemá nárok na dávku, no každý týždeň neplateného voľna sa bude rátať do odvodov zdravotného poistenia.

Pravidlá

Materská podpora je vyplácaná ministerstvom sociálnych vecí a rodiny ženám, ktoré majú určitý počet odvedených príspevkov do PRSI, a ktoré sú v poistiteľnom zamestnaní. (ak ste nezamestnaná, podľa uvedeného nemáte nárok na platbu. každá situácia sa však posudzuje individuálne a preto vám odporúčame kontaktovať pracovníka Social Welfare.)

 

Ak je tehotná matka zamestnaná, musí mať:

• minimálne 39 týždňov príspevkov do PRSI platených počas 12 mesiacov pred prvým dňom materskej dovolenky alebo,

• 39 týždňov platených PRSI od začatia prvého pracovného pomeru a aspoň 39 týždňov odvedených PRSI platených v relevantnom daňovom roku alebo v roku, ktorý nasleduje bezprostredne po relevantnom daňovom roku,

• minimálne 26 týždňov platených PRSI v relevantnom daňovom roku a minimálne 26 týždňov platených PrSi v daňovom roku pred relevantným daňovým rokom. relevantný daňový rok pre kvalifikovanie sa v roku 2011 je rok 2009.

 

Kombinovanie poistenia z írska a inej krajiny EU

Ak ste boli zamestnaná v krajine, ktorú pokrýva EÚ regulácia alebo s ktorou má Írsko bilaterálnú dohodu o sociálnom zabezpečení a zaplatili ste aspoň jednu plnú sadzbou PRSI príspevkov v Írsku, môžete kombinovať poistenie v tejto krajine s poistením v Írsku. Ak ste z inej EU krajiny, máte nárok stráviť obdobie materskej dovolenky v inej krajine eu bez toho, aby ste prišli o Maternity Benefit.

 

Výška materského pre ženu, ktorá je zamestnaná

Týždenná výška materskej podpory je vypočítaná delením hrubého príjmu v príslušnom daňovom roku počtom týždňov, ktoré osoba v tom roku pracovala. 80 percent z tejto sumy bude vyplácaných týždenne, s ohľadom na minimálnu a maximálnu sadzbu. Príslušný daňový rok je druhý posledný skompletizovaný rok pred rokom, v ktorom materská dovolenka začína. Teda, keď začína v roku 2011, ráta sa rok 2009.

Výška platná od januára 2011

Materské Týždenná výška 
Max. výška 262 EUR
Min. výška 217.80 EUR

 

Ako žiadať o materskú podporu?

Je potrebné stiahnúť a vyplniť formulár MB10 (pdf) 6 týždňov pred plánovaným odchodom na materskú dovolenku a formulár poslať na maternity Benefit Section, ministerstva sociálnych vecí a rodiny. Pre samostatne zárobkovo činné osoby platí 12 týždňov pred plánovaným termínom. Formulár MB10 musí potvrdiť zamestnávateľ a GP a zaslať na Social Welfare department najmenej 6 týždňov (12 týždňov u živnostníčok) pred plánovaným odchodom na materskú dovolenku. Avšak, ak vaša pracovná zmluva u zamestnávateľa končí počas 16 týždňov od plánovaného dňa pôrodu, spĺňate podmienky sociálnych odvodov (PRSI), dávka sa vypláca odo dňa nasledujúceho po dni, ktorý je na P45. 

Viac informácií o kvalifikovaní sa na materskú podporu sa dozviete na www.citizensinformation. ie alebo na úradoch Social Welfare a v príslušných brožúrach.

Vyplnenú žiadosť MB10 posielajte na:

Maternity Benefit Section

Social Welfare Services

St. Oliver Plunkett Road

Letterkenny

Co. Donegal

 

2. CHILD BENEFIT

Sú to rodinné dávky na dieťa alebo príspevok rodičom alebo opatrovníkom detí v Írsku do šestnástich rokov. V prípade, že ste viacnásobne porodili, má rodička nárok na špeciálny príspevok pri narodení detí, tiež keď dosiahnu vek 4 a 12. na jeden a polnásobok dávky vzniká nárok v prípade dvojičiek, trojičky - dvojnásobok.

Ako žiadať?

O„child Benefit" musíte požiadať do 12 mesiacov:

- od narodenia dieťaťa

- odkedy sa dieťa stalo členom rodiny alebo,

- do dvanástich mesiacov od mesiaca, kedy rodina prišla žiť do Írska.

Zmena v roku 2011

Od januára 2010 sa na deti vo veku 18 rokov nevzťahuje platba "child Benefit". Výnimka: ak má dieťa 18 rokov a navštevuje denné štúdium/má handicap/dostávate disability allowance/FiS - bude vyplácaná náhradná platba vo výške €15/týždeň každý tretí pondelok v mesiaci.

Koľko?

Počet detí Výška dávky v roku 2011 
Jedno dieťa 140 EUR
Dve deti 280 EUR
Tri deti 447 EUR
Štyri deti 624 EUR
Päť detí 801 EUR

 

Prídavky na dieťa a EU Regulácia

Občania európskej únie, ktorí pracujú v Írsku majú nárok na prídavky na deti. ak je osoba občanom európskej únie a pracuje v krajine, ktorá je pokrytá EU reguláciou - krajina, v ktorej pracuje, platí prídavky na dieťa aj v takom prípade, ak zvyšok rodiny žije v inej krajine. Medzi krajiny, na ktoré sa vzťahjú legislatívne normy EU patrí aj Slovensko a Česká republika. Aj napriek tomu, že poberáte príspevok v Írsku, vám môže vzniknúť nárok na iné rodinné dávky na Slovensku, o ktoré môžete požiadať.

Ako žiadať o prídavky na dieťa?

Ak sa dieťa narodilo v Írsku, „Child Benefit Section“ vám automaticky zašle žiadosť na vyplnenie. Ak sa dieťa nenarodilo v Írsku, vyplňte formulár CB1: http://www.welfare.ie/EN/Forms/Documents/cb1.pdf. Formulár spolu s kópiou rodného listu pošlite bezplatne na:

Child Benefit Section Department of Social Protection

Social Welfare Services Office

St. Oliver Plunkett Road

Letterkenny

Co. Donegal.

Viac informácií nájdete na www.welfare.ie

 

3. EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION (ECCE) 

Poskytuje bezplatný rok predškolskej prípravky pre deti v predškolskom veku. Všeobecne platí, že deti majú nárok na bezplatný predškolský rok v rámci ECCE schémy, ak sú vo veku od 3 roky, 2 mesiace do 4 roky 7 mesiacov - 1. septembra v roku, v ktorom budú navštevovať predškolskú dochádzku.

ECCE - čo je to?

Je to dotácia od štátu na škôlku alebo inú predškolskú službu zdarma pre deti v stanovenom veku a v určenom počte hodín počas stanoveného počtu týždňov. napríklad v roku 2010/2011 sa na ECCE schému kvalifikujú deti, ktoré sa narodili medzi 2. februárom 2006 a 30 júnom 2007. od septembra 2011 majú nárok deti narodené medzi 2. februárom 2007 a 30. júnom 2008.

Vynimka: V prípade udelenia výnimky pre dieťa, ktoré má viac rokov, kontaktujte úrad ministra pre deti a mládež.

 

Ako to funguje?

Počet hodín na bezplatnú predškolskú starostlivosť závisí od typu služby (škôlky), ktoré vaše dieťa navštevuje a týždenného vzoru, ktorý služba (škôlka) prevádzkuje.

 

Vo všeobecnosti v Írsku rozoznávame:

"SESSIONAL SERVICES" - ak dieťa navštevuje iba polovicu dňa (half-day) v tzv. montessori, naíonra, playschool alebo toddler group - schéma pokrýva 3 hodiny denne, 5 dní v týždni, počas viac ako 38 týždňov (alebo 3 hodiny, 30 minút, 4 dni v týždni počas viac ako 41 týždňov). V prípade, že dieťa zostáva v predškolskom ročníku nad tento stanovený limit hodín, rodičia platia za extra hodiny.

"DAYCARE SERVICES" - v prípade, že dieťa navštevuje zariadenie počas celého dňa (full-time alebo part-time) - schéma pokrýva 2 hodiny a 15 minút denne počas viac ako 50 týždňov. Extra počet hodín, ktoré dieťa zostáva v predškolskom zariadení budú musieť rodičia zaplatiť.

Koľko?

Za zariadenia, ktoré navštevujú deti, ktoré dosiahli stanovený vek, v určitom počte hodín, v trvaní určitého počtu týždňov sa neplatí (hradí štát). Ak však dieťa navštevuje toto zariadenie nad stanovený limit – platíte za extra čas. Za aktivity, ktoré sú nad rámec poskytovaných služieb môžete platiť taktiež. Škôlka alebo iné predškolské zariadenie od vás môže požadovať depozit, ktorý vám však po splnení stanovených podmienok musí byť vrátený.

Základné sadzby pre poskytovateľov služieb sú:

- v prípade tzv. daycare services je týždenný poplatok 48.50 eur počas viac ako 50 týždňov

- sessionale services - 64.5 eur počas 38 týždňov

- playschool s vysokokvalifikovanými pracovníkmi si účtujú vyššie sadzby - 75 eur za týžden

Kde žiadať a ako?

Predškolské služby o deti, ktoré pokrýva ecce schéma musia poskytovať vhodný vzdelávací program, ktorý sa drží zásady "Síolta", čo je vnútroštátny rámec pre predškolskú starostlivosť a vzdelávanie v Írsku. Zoznam škôliek, ktoré podporujú ecce schému nájdete na lokálnom úrade childcare committee. Zoznam nájdete aj na webovej stránke: http://www.pobal.ie/ Funding%20Programmes/Childcare/Pages/CCCContacts.aspx

 

Ďalšie bezplatné nároky pre vaše dieťa:

- očkovanie dieťaťa do 14 rokov,

- bezplatná školská dochádzka,

- na „Back to School clothing and Footwear allowance“ ako príspevok na školské oblečenie a obuv pre vaše dieťa (v prípade splnenia kritérií ako napr. príjem domácnosti musí byť do učitej výšky, dostávate od štátu príspevky sociálneho zabezpečenia atď. ).

 

Kalendár udalostí v komunite

No current events.

Opýtaj sa právnika
 1. Stačí vyplniť tento formulár a my ťa budeme kontaktovať!
 2. Meno:
  Invalid Input
 3. Email:(*)
  Zadajte prosím Vašu emailovú adresu
 4. Tel. číslo:
  Invalid Input
 5. Vyber okruh problému/otázku.
  Invalid Input
 6. Invalid Input
 7. Overovací reťazec:
  Overovací reťazec:
    ObnoviťInvalid Input


Máme online 146 hostí 

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval