"Yes" Pre Lisabonskú zmluvu
Pondelok, 08 Február 2010 12:05

Posledné mesiace sa v médiách nemálo diskutovalo o negatívach a pozítívach Lisabonskej zmluvy. Ide o budúcnosť Írska a také závažné rozhodnutie môže veľa zmeniť. V spoločnosti najviac rezonovali otázky, aký dopad bude mať výsledok referenda na vojenskú neutralitu, dane a právomoci rozhodovať o interných otázkach v krajine. Druhý pokus povedať svoje áno, či nie dostalo Írsko v piatok 2. októbra 2009. Rozhodlo sa tak o dôležitej otázke budúcnosti krajiny. Obe protipólové kampane boli rozbehnuté naplno a všetci napäto čakali na finále.

ZÁKLADNÉ PILIERE LISABONSKEJ ZMLUVY

Zmluva obsahuje informácie o jej základných cieľoch a hodnotách. Prezentuje slobodu, demokraciu, ľudské práva, rešpekt, mier a rovnoprávnosť. Určuje základné pravidlá medzinárodných vzťahov, vytyčuje spoločný priestor členských krajín Európskej únie a určuje peňažnú menu. Vymedzuje úlohy a kompetencie jednotlivých štruktút EÚ, stanovuje pravidlá medzi členskými krajinami únie a štátmi mimo EÚ, okrem toho vymedzuje ekonomické a právne úrovne spolupráce. Média Lisabonskú zmluvu neustále podrobojú detailným analýzam a kritikám. Interpretácie tohto dôležitého dokumentu sa výrazne líšia. Jedna strana zastáva názor, že prijatie zmluvy výrazne pomôže rozvoju krajiny. Druhá strana oponuje a predvída zhoršenie životnej úrovne. Vláda a mimovládne organizácie poskytli občanom omnoho viac informácií ako pri prvom referende.

ARGUMENTY PROTI

Základným nosníkom kampane proti Lisabonskej zmluve je poukazovanie na potenciálne zvýšenie daní. Jej odporcovia tvrdia, že je nebezpečné odovzdať právomoci o takýchto rozhodnutiach, obzvlášť v čase krízy a nestability v krajine. Ďalej poukazujú na to, že sa ohrozia pracovné pozície občanov Írska, nakoľko sa budú uzatvárať pracovné dohody s východoeurópskymi fi rmami a ich pracovníkmi. To podľa kritikov zmluvy povedie k výraznému zníženiu minimálnej mzdy, respektíve k zníženiu počtu írskych pracovníkov v domácich spoločnostiach. Kampane proti Lisabonskej zmluve sa odvolávajú aj na to, že krajina stratí kontrolu a moc nad rozhodovaním o vnútroštátnych otázkach.

ARGUMENTY PODPORUJÚCE SCHVÁLENIE ZMLUVY

V protiklade k týmto argumentom, kampaň podporujúca schválenie dokumentu poukazuje na jej pozitíva a hrozby spojené s jej odmietnutím. Zastáva názor, že v tak nepriaznivej ekonomickej kĺime, v akej sa Írsko v súčasnosti nachádza, potrebuje pomoc a podporu iných členských štátov. Stavia do popredia dôležitosť medzinárodných vzťahov v Európe a práve schválenie Lisabonskej zmluvy má viesť ich k zlepšeniu a upevneniu pozície Írska v EÚ. Kampaň sa odvoláva na odseky v zmluve, ktoré garantujú, že nič obsiahnuté   v dokumente nezaväzuje žiadny z členských štátov vzdať sa kompetencí v rozhodnutiach týkajúcich sa daní a zachovaní vojenskej neutrality. Tvrdia, že prijatím zmluvy sa vytvorí kvalitnejší konkurenčný pracovný trh, čo podnieti vznik spoločností a nové pracovné možnosti.

VÝSLEDKY REFERENDA

Bez mála dve tretiny Írov schválili v piatok 2.októbra Lisabonskú zmluvu. Nielen Írska vláda napäto očakávala na výsledok hlasovania. Medzinárodné reakcie na aktuálne dianie v Írsku sú pozitívne. Britský premíer Gordon Brown povedal: „Vítam rozhodnutie Írskych občanov pre Lisabonskú zmluvu.“ Srbský minister zahraničných vecí Vuk Jeremicsa sa podľa RTE vyjadril, že zmluva otvorí dvere do Eúropy, ktorá poskytne priestor pre všetký eúropske národy. Na írske rozhodnutie čakali aj euroskepitcikí prezidenti Poľska a Českej republiky. Bude sa teda čakať na ratifi káciu zmluvy všetkými členskými štátmi.

 

Kalendár udalostí v komunite

Opýtaj sa právnika
 1. Stačí vyplniť tento formulár a my ťa budeme kontaktovať!
 2. Meno:
  Invalid Input
 3. Email:(*)
  Zadajte prosím Vašu emailovú adresu
 4. Tel. číslo:
  Invalid Input
 5. Vyber okruh problému/otázku.
  Invalid Input
 6. Invalid Input
 7. Overovací reťazec:
  Overovací reťazec:
    ObnoviťInvalid Input


Máme online 38 hostí 

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval