Podnikanie v Írsku

Nie je umenie robiť to, čo milujeme, ale milovať to, čo robíme. Táto múdra veta platí dnes asi viac ako kedykoľvek predtým, keď sme mnohí nútení pracovať na pozíciách, ktoré nie sú práve tými vysnívanými. Veď mať vôbec prácu je dnes tak veľa. Napriek tomu sú medzi nami takí, ktorí pri akomkoľvek zamestnaní a zamestnávateľovi cítia akýsi nepokoj. Práca pre niekoho iného nie je dostatočným uspokojením a potreba oslobodiť sa, postaviť sa na vlastné nohy a pracovať len pre seba rastie a stáva sa oveľa väčšou ako potreba istej stability, ktorú dáva zamestnávateľ. A práve v čase hromadných prepúšťaní má aj táto „zamestnanecká stabilita“ nahlodané piliere.

 

SOM MATERIÁL NA PODNIKATEĽA?

Možno aj vy patríte medzi ľudí, ktorí sa chcú stať svojím vlastným šéfom a získať nielen finančnú, ale aj emocionálnu slobodu. Táto myšlienka vám už neraz prebehla hlavou, ale neviete, kde začať alebo váhate, či na to máte? Vo všeobecnosti platí, že úspešní podnikatelia zdieľajú určité vlastnosti či charakteristiky. Ak sa chcete teda rozbehnúť za vlastným snom, popri silnej potrebe byť svojím vlastným šéfom, budete potrebovať okrem iného aj veľa preveľa energie a silnú vôľu, ochotu riskovať peniaze a istotu, schopnosť inšpirovať a motivovať iných, vedieť sa učiť z neúspechov a byť prirodzene súťaživý a nevzdávať sa. Vopred sa pripravte na to, že budete často robiť neľahké rozhodnutia a vášmu biznisu zrejme obetujete väčšinu svojho času. Najmä v začiatkoch váš nový chlebík budete piecť aj vo voľnom čase a po nociach.

 

PODNIKANIE V ÍRSKU - AKO SI USTELIETE, TAK BUDETE SPAŤ

Príprava je rovnako dôležitá v podnikaní, ako v každom ostatnom aspekte života. Otázky, ktoré si vopred položíte a zodpoviete, vám môžu ušetriť kopec sklamaní. Skúste začať tým, že všetky svoje nápady a plány dáte na papier. Už nebudú len vašimi myšlienkami, ale dostanú hmotnú podobu. To vám pomôže bližšie ich rozvíjať a hodnotiť. Ak už podobné firmy existujú, urobte si prieskum. Čo ponúkajú, ako sa prezentujú, aké majú ceny a pod. Ak máte tú možnosť, skúste ich osloviť, porozprávať sa o ich podnikaní, aj keď nie každý podnikateľ rád vyzradí svoje tajomstvá. Či má váš nápad reálnu šancu na úspech vám môžu pomôcť zodpovedať aj írske inštitúcie podporujúce novovznikajúce podnikateľské aktivity.

 

Enterprise Ireland je írska vládna agentúra, ktorá je zodpovedná za rozvoj írskeho priemyslu. Poskytuje odporúčania a finančnú podporu pre vysoko potenciálne začínajúce biznisy (High Potential Start-Up, HPSU). Za HPSU sú považované firmy, ktoré vyrábajú produkt určený na vývoz alebo medzinárodné služby, produkty alebo služby s technickými výhodami, či inovatívne nápady, podniky s obratom nad 1 mil. Eur a pod. Veľa podnikateľských plánov sa preto nekvalifi kuje pre ich podporu, vtedy majú k dispozícii podporu iných doleuvedených organizácií. Za zmienku však stojí formulár podnikateľského plánu, ktorý je skvelým nástrojom na zodpovedanie si všetkých otázok okolo začínajúceho podnikania. Môžete si ho stiahnuť zo stránky http:// www.enterprise-ireland.com.

 

Pre malé firmy, ktoré majú 10 alebo menej zamestnancov poskytuje poradenstvo, informácie a finančnú podporu 35 miestnych rád - City alebo County Enterprise Board. Ich zoznam podľa jednotlivých regiónov a bližšie informácie nájdete na stránke http://www.enterpriseboards.ie.

Tieto rady v jednotlivých mestách organizujú tréningy, semináre, workshopy, mentorovanie, pomáhajú s finančnou podporou, grantami, pôžičkami a investíciami a tiež networking. Ak ste v dobe zakladania vlastného podnikania nezamestnaný, existuje pre vás možnosť účasti na Back to Work Enterprise Allowance Scheme. Ak sa zúčastníte tejto schémy, môžete si ponechať určité percento platieb za Social Welfare až do doby dvoch rokov. Môžete tu tiež získať extra podporu, napríklad pri získavaní grantov na vzdelávanie, prieskum trhu, podnikateľské plány a prístup k pôžičkám na nákup zariadení.

FAS tiež pre nezamestnaných poskytuje školenia k téme ako začať podnikať. IDA (Irish Development Authority) Ireland je írska vládna agentúra, ktorá zodpovedá za zabezpečenie nových investícií zo zahraničia v sektoroch výroby a medzinárodných služieb.

Nasledujúce organizácie poskytujú svojím členom rady a informácie v oblasti podnikania - Small Firms Association (SFA) a Irish Small and Medium Enterprises (ISME). Všeobecné informácie v oblastiach ako zakladanie firmy, dane alebo zamestnávanie ľudí získate na stránke Business Access to State Information and Services (BASIS).

 

PRÁVNE FORMY PODNIKANIA

V Írsku existujú tri druhy právnych foriem, v ktorých si môžete svoju firmu založiť. Ktorá forma je pre vás najvhodnejšia, závisí od toho, aké podnikanie zakladáte, s kým budete podnikať a aký risk chcete na seba vziať. Odporúča sa však poradiť sa vopred s právnikmi alebo účtovníkmi.

 

Sole trader: Obdoba živnostníka na Slovensku. Táto forma sa dá relatívne jednoducho založiť, akonáhle však podnikanie zlyhá, vaše osobné aktíva môžu byť použité na vyplatenie dlhov. Hlavnou povinnosťou je registrácia „self-employed person“ na úrade Revenue Commissioners. Ak chcete používať fi remné meno, je potrebné ho registrovať na Companies Registration Office.

Partnership: Táto forma vzniká dohodou dvoch alebo viacerých ľudí na spoločnom podnikaní. Dohoda o tomto partnerstve by mala byť spísaná právnikmi. Jednotliví partneri sú spoločne zodpovední za beh podnikania a v prípade jeho zlyhania sú partneri tiež spoločne zodpovední za vzniknuté dlhy.

Limited Company: V tomto prípade je firma založená ako samostatná právna jednotka a v prípade, že sa dostane do dlhov, tie môžu byť vymáhané iba z majetku danej firmy. Firma musí byť registrovaná na Companies Registration Office (CRO) a musí podávať správy a výsledky účtovníctva každý rok na CRO. Firmu je potrebné zaregistrovať kvôli dani na Revenue Commissioners (www.revenue.ie) a to v súvislosti s:

- profitom – Corporation Tax (iba firmy s právnou formou Limited Company) alebo Income Tax,

- predajom

– Value Added Tax (povinné pri predaji tovarov nad €75,000 za rok alebo služieb nad €37,500 za rok),

- vyplatené mzdy – PAYE / PRSI.

 

Pre lepšie porozumenie povinností súvisiacich s daňami si zo stránky Revenue Commissioners stiahnite príručku Starting in Business.

 

Kalendár udalostí v komunite

Opýtaj sa právnika
 1. Stačí vyplniť tento formulár a my ťa budeme kontaktovať!
 2. Meno:
  Invalid Input
 3. Email:(*)
  Zadajte prosím Vašu emailovú adresu
 4. Tel. číslo:
  Invalid Input
 5. Vyber okruh problému/otázku.
  Invalid Input
 6. Invalid Input
 7. Overovací reťazec:
  Overovací reťazec:
    ObnoviťInvalid Input


Máme online 74 hostí 

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval