Rozhovor mesiaca: "Naša konkurencia má naozaj silného súpera"

Pri podnikaní im často “radí” zdravý sedliacky rozum. Za sebou majú online projekty ako zoznam.ie, slovakpoint.ie, irsko-obchod.sk, irsko-preprava.sk, spravujú portál irsko.exil.sk a v príprave sú ďalšie. Im vďačíme za to, že vychádza mesačník pre Slovákov v Írsku, Slovak in Ireland, pretože sú oficiálnym vydavateľom. Podnikatelia Marek Kapičák (28) a Milan Lukáč (34). Slovak Online Ltd.

 

Ako a kedy ste dospeli k myšlienke podnikania v Írsku? Čo bolo prvotnou ideou, nápadom?

Do Írska sme prišli pred 5 rokmi, našli sme si prácu, ktorá nás celkom bavila. Po určitom čase sme si však uvedomili, že možnosť rastu v našich zamestnaniach síce bola ale neboli sme si istí, či je to to, čo hľadáme a tak sme začali rozmýšľať čo ďalej. Vtedy sme sa ešte nepoznali. Dokopy nás dalo jedno náhodné stretnutie ohľadom webstránky pre Slovákov v Írsku www.irsko.exil.sk v polovici roka 2007. Potom sme sa viackrát stretli, rozprávali o budúcnosti, Írsku, možnostiach a zistili sme, že sme v názoroch a pohľade na svet na jednej vlne. Povedali sme si, že skúsime niečo popri zamestnaní a založili sme si fi rmu. Vtedy sme ešte presne nevedeli, kam sa situácia vyvinie, naše zameranie bolo vtedy viac-menej na online služby. Riešili sme webstránky, vytvorili sme stránku www.zoznam. ie, spravovali www.irsko.exil.sk, vytvorili a adminovali online obchod s slovenskými potravinami www.irsko-obchod.sk, podobne stránku www.irsko- preprava.sk. Okolnosti, niekoľko náhod, naše weby, uvedomenie si dier na trhu a veľkých nedostatkov v práci partnerov či potenciálnej konkurencie a chuť pracovať pre seba za nás urobili rozhodnutie. V marci 2008 sme sa defi nitívne rozhodli opustiť vtedajšie pracovné miesta. Potom to už nabralo rýchly spád.

ZAČAŤ PODNIKAŤ V ÍRSKU JE PODĽA NAŠICH SKÚSENOSTÍ RELATÍVNE JEDNODUCHÉ

 Ako ste postupovali pri vybavovaní formálnych záležitostí postupne. Čo všetko bolo potrebné zabezpečiť predtým, ako ste sa mohli pustiť do podnikania?

Začať podnikať v Írsku je podľa nás a našich skúseností relatívne jednoduché. Nezávisle na tom, akú činnosť by mala budúca firma vykonávať, je potrebné sa na začiatku rozhodnúť, akú právnu formu podnikania zvoliť - či už Limited Company alebo zostať Sole trader a podobne. Vzhľadom k tomu, že sme dvaja, tak kvôli organizačným aj daňovým otázkam sme sa rozhodli pre Limited Company, čo je v podstate ekvivalent s.r.o na Slovensku. Na začiatku bolo potrebné pripraviť zakladateľskú zmluvu tzv. Memorandum of Incorporation a Articles of Incorporation. Je dobré si to dať pripraviť právnikovi alebo je možnosť si vzorové zmluvy stiahnuť z internetu. My sme zvolili alternatívu takú, že sme “kúpili” vzorovú zmluvu cez internet, zmenili potrebné pasáže podľa našej potreby. Samozrejme je potrebné fi rmu zaregistrovať. Úrad, ktorý je na tieto účely v Írsku ustanovený, sa volá Company Registration Offi ce. Žiadosť na registráciu pre Limited Company sa nachádza na ich stránke www.cro.ie. Zakladateľskú zmluvu a žiadosť o registráciu je potrebné dať overiť právnikovi. Overenú zmluvu spolu s poplatkom za registráciu a vyplnenou prihláškou sme poslali na Company Registration Office, ktorý sídli na Parnell Street. Do cca 2 týždňov bola spoločnosť zaregistrovaná, prišiel nám Certifi cate of Incorporation a ofi ciálne sme vznikli. Tu jedine jedna poznámka: v Írsku sa dbá na to, aké meno fi rmy si zvolíte. Meno by malo korešpondovať s činnosťou, ktorú vykonávate, inak môže byť problém so schválením a registráciou. Toto je začiatok. Keď je spoločnosť zaregistrovaná, je potrebné sa príhlásiť na daňovom úrade ako platca Corporate Tax (ak zakladáte spoločnosť), Income tax, VAT alebo iné podľa toho, aká činnosť sa bude vykonávať. Toto je základ, ktorý je potrebné vybaviť. Tu treba ešte podotknúť jednu vec: pokiaľ si zaregistrujete fi rmu, neexistuje lehota na registráciu na daňový úrad. Znamená to, že môžete začať vyvíjať činnosť aj pred registráciou na daňovom úrade. Napríklad, našu spoločnosť sme založili v decembri 2007 a na daňovom úrade sme sa registrovali až v apríli 2008. Toto je výborné, lebo to dáva priestor na vykonávanie aktivít typy priekum trhu a podobne. Registrovať sa na daňovom úrade je potrebné až vtedy, keď firma začne generovať príjmy.

 

Milan Lukáč. Foto: JL

 

 

Ako dlho Vám trvalo formálne založenie firmy?

Od rozhodnutia založiť, zakladateľskej zmluvy až po registráciu - sa to dá zorganizovať do dvoch mesiacov i skôr.

 

Biznis plán – je naozaj tak dôležitý a prečo?

Business Plan je dokument, ktorý je použiteľný pre dva základné subjekty: podnikateľa samotného a pre investora, resp. inštiúciu, od ktorej sa prípadne budú žiadať prostriedky na rozbeh resp. leasing. Pre podnikateľa samotného je to výborné cvičenie, ktoré napríklad odhalí aj veci, ktoré pri prvotnom plánovaní v stave “snívanie” prehliadnete. Ukáže realitu, čo sa týka financovania, pesimistické a optimistické prognózy ukážu, kde sa asi môže budúca fi rma pohybovať a to najmä z pohľadu cash flow, do detailu by mal riešiť prieskum trhu a na základe neho marketingové opatrenia. Samozrejme sa Business Plan musí spracovať poriadne, aby splnil svoj účel pre ktorúkoľvek stranu, ktorá ho bude používať. Pre banku alebo potenciálneho investora si v prvom rade - aspoň podľa našich skúseností - treba uvedomiť jedno : business plán je presviedčací prostriedok. Je potrebné presvedčiť investora o tom, že požadované peniaze sa mu aj s dohodnutým úrokom vrátia. Tu sú dva základné momenty: 1. investor Vás nepozná (ak iba začínate) 2. ako “default” má pri prvotnej komunikácii nastavené, že nemá dovôd veriť Vášmu plánu. Preto poriadny prieskum, na jeho základe analýza a z nej vyvodené realistické predikcie cash-fl ow, zisku a investícií, sú úplným základom. Ak sa k tomu pridá čo najviac materiálov, ktoré sú “back-upom” tvrdení uvedených v Business Plan, šanca je o to vyššia. K tomu je dobré pridať aj osobné referencie z bývalého zamestnania, prípadne landlorda a podobne. Dôležité je preukázať ochotu, nadšenie, odborné pozadie a skúsenosti. Ako podnikateľ žiadajúci o peniaze som v podstate produkt a musím sa vedieť predať.

80 PERCENT FIRIEM, KTORÉ ZAČÍNA, KRACHUJE DO JEDNÉHO ROKA Z DÔVODU NEDOSTATKU ZDROJOV

Jednou z najdôležitejších vecí v každom podnikaní je fi nancovanie. Ako ste ho riešili vy, z vlastných zdrojov alebo úverom z banky?

Tak, ako sa to učia študenti v druhom ročníku na vysokej ekonomickej. Kombinácia vlastných a cudzích peňazí. Na margo tých vlastných - ak preukážete, že chcete investovať vlastné peniaze v dostatočnej výške, získavate plusové body. Počul som nedávno vyjadrenia typu, že v živote by si na podnikanie z banky nepožičal. Pravidlo preverené skúsenosťami a jasná štatistika však hovorí toto: 80 percent fi riem, ktoré začína, krachuje do jedného roka z dôvodu nedostatku zdrojov. Treba si uvedomiť, že úvodné investície sú väčšie a “vyhádzať sa” z vlastných peňazí znamená stratu akýchkoľvek rezerv na druhej strane. My sme zobrali tzv. Start-Up úver na pokrytie prvotných nákladov, na zariadenia sme zobrali leasing.

 

Ako ste žiadali o úver, bolo jednoduché presvedčiť banku o vašej myšlienke?

Bolo. Ako sme spomenuli vyššie, boli sme dobre pripravení, mali jasnú predstavu, jasné a realistické kalkulácie, dávali sme do toho aj vlastné peniaze, mali sme referencie ako osoby z práce a landlordov, máme odborný základ - IT a fi nancie. Boli sme sebavedomí, jazykovo zdatní, nemali sme problém vyjadriť veci jasným spôsobom. Úver nám schválili obratom. Sami sme boli prekvapení, ako hladko to celé prebehlo. Business Plan a celú prípravu sme si urobili sami a o to sme mali lepší pocit.

NA HALLOWEEN 2008 NÁM VYTOPILO KANCELÁRIE. STALO SA TO AKURÁT V ČASE, KEĎ SME PREBERALI PREPRAVNÚ SLUŽBU A NEUVERITEĽNE NÁM TO NABÚRALO PLÁNY.

 Po vybavení všetkých formalít ste sa pustili do podnikania. Aké boli začiatky?

Určite zaujímavé. Keď sme otvorili obchod, mali sme naprojektované obraty a podobne a prvý deň sme boli v očakávaní, ako to dopadne. Zákazníci chodiť začali, tak sme sa veľmi tešili. Problémy ale samozrejme prichádzali. Keďže sme 2500km od našich dodávateľov, museli sme byť schopní mať tovar pre zákazníkov stále, nemať veľa výpadkov. Toto sme riešili dosť dlho a v podstate až po niekoľkých mesiacoch sme celú logistiku zastabilizovali. Do toho sme prebrali pod kontrolu prepravnú službu, čo nám pomohlo riešiť nákladovú efektívnosť. Do toho samozrejme nečakané prekvapenia. Na Halloween 2008 nám úplne vytopilo kancelárie. Stalo sa to akurát v čase, keď sme preberali prepravnú službu a neuveriteľne nám to nabúralo plány. Potom sme mali problémy s vodou, elektrikou. Teraz už to berieme v rámci srandy, ako keď sa spomina na zážitky z vojenskej služby, ale vtedy nám všetko jedno nebolo. Na druhej strane sa dialo mnoho pozitívnych vecí - stretli sme ľudí, ktorí nám pomohli, rozhodnutie o informačnom systéme, na ktorom pracujeme bolo jedno z najdôležitejších a dalo nám obrovský náskok pred konkurenciou a podobne. Na druhej strane s nami spolupracovalo niekoľko ľudí, ktorí nás veľmi sklamali. Ale taký už je život. Neustála zmena, dobré i zlé.

 

 

Marek Kapičák. Foto: JL

 

Akú úlohu zohráva vo Vašej firme marketing a PR?

Bez marketingu nie je možné postaviť žiadne seriózne podnikanie. Vždy je treba zákazníka nájsť, povedať mu, že sme, ukázať mu, prečo k nám má prísť a keď už príde, zabezpečiť, aby sa vrátil opäť a zároveň povedal ďaľším, aby prišli tiež. Je už šikovnosť fi rmy, ako si zanalyzuje situáciu a ktoré prostriedky sa rozhodne použiť. My sme šli cez naše weby, cez letáky, podporujeme niektoré aktivity Slovenského Centra, koncerty slovenských a českých skupín. K tomu sme pridali zákaznícke programy, čo je vec, ktorú nikto slovenským zákazníkom v Írsku nedá. Začali sme zasielať informačný newsletter na dvojtýždennej báze. Je toho viac, dôležité je nájsť správnu mieru a načasovanie.

 

Aký je daňový systém pre podnikateľské subjekty v Írsku v porovnaní so Slovenskom?

Jednoduchší. Revenue dokonca posiela tlačivá podnikateľovi poštou, aby nezabudol, že má povinnosť zaplatiť PRSI alebo VAT. V krátkosti: je to prehľadnejšie, fl exibilnejšie, menej striktné, podľa nás veľmi priateľské prostredie pre podnikateľov. Netreba sa báť, keď napríklad priznanie odíde o deň neskôr, že príde mastná pokuta.

 

Ako je to s účtovníctvom?

Menej striktné, omnoho voľnejšie, čo sa jeho organizácie týka. Je možné si postaviť svoju vlastnú účtovnú osnovu tak, aby vyhovovala potrebám fi rmy. Je to na dlhšiu debatu, ale základné vedenie evidencií je veľmi jednoduché. Potom treba len certifi kovanú fi rmu alebo skúseného účtovníka, ktorý spracuje dane, odvody a podobne. To sa dá úplne jednoducho externe a nestojí to veľa peňazí.

 

ÍROVI SA PODARÍ DODRŽAŤ TERMÍN JEDENKRÁT Z DESIATICH

 

Aké pocity máte z podnikania v Írsku?

Celkovo dobré. Má to svoje špecifi ká. Na pozitívnej strane voľnejšia legislatíva, podstatne nižšie dane a írsky priateľský spôsob komunikácie. Je radosť, keď s Vami obchodný partner rozpráva a jedná spôsobom ako oni vravia “we look after you”. Takisto, bežne sa obchody uzatvárajú gentlemenskými dohodami ústne, alebo jednoduchým draftom, aby sa nezabudlo, čo sa dohodlo. Na druhej strane treba počítať s tým, že Írovi sa podarí dodržať termín jedenkrát z desiatich, že banky alebo ktorékoľvek inštitúcie majú pomerne vysokú pravdepodobnosť vzniku chýb, ktoré môžu významne nabúrať operatívu. Ešte jeden malý postreh: Íri sú od kosti obchodníci - oni to nazývajú „enterpreneurs“. Skúšajú, čo môžu a ako ďaleko s Vami môžu manipulovať, vedia výborne hrať a robia to s tým svojím priateľským šarmom. Treba si na to dať pozor. Ak je problém, zdá sa Vám, že Vás zavádzajú, klamú, naťahujú termíny a podobne, čo takmer zaručene funguje, je dať jasne najavo, že sme seriózni a nikto nás nebude ťahať za nos. A to treba urobiť aj zvýšeným hlasom. Pre nich je to signál, že tam je limit a zoberú to.

 

Dlhodobé plánovanie je dôležité. Aké máte plány do budúcnosti?

Konkrétne plány máme skôr strednodobé. Dlhodobé plánovanie je dobré len do istej miery. Okolnosti sa totiž menia nečakanými spôsobmi, a preto nie je možné postaviť detailný plán, napríklad na desať rokov. Čiže, kde budeme potom, je skôr iba v rovine snívania. V každom prípade budeme naďalej venovať svoje úsilie rozvoju a vylaďovaniu toho, čo robíme pre Slovákov a Čechov tu v Írsku tak, aby naši zákazníci boli spokojní. Keď prídu príležitosti hodné využitia, určite ich zanalyzujeme, skúsime a uvidíme, kam sa dostaneme.

 

Máte nejaké pravidlá, ktorými sa riadite?

Určite, pravidlá sú. Väčšinou majú charakter “sedliackeho rozumu”. Všetko je o tvrdej denno-dennej práci, nehraní sa na nič, keď naozaj nič nie som, nezávidieť. Nesľubovať, čo neviem splniť. Vždy mať zadné dvierka. „Cash is a king“ - keď človek neplánuje náklady a nemá o nich prehľad, je na najlepšej ceste ku krachu. Dodržovať dohody. Sledovať trendy atď.

 

Konkurencia na írskom trhu medzi slovenskými a českými subjektmi existuje. Ako ju vnímate vy?

Konkurencia je dobrá a prospešná pre firmy a tiež zákazníkov. Pre slovenské fi rmy v Írsku platí to isté. My ľuďom prínášame náš prístup, prinášame im portfólio, ktoré im má pomôcť a spríjemniť život v Írsku. Prinášame im profesionalitu. Do akej miery sa nám darí naplniť ich očakávania, posúdia v konečnom dôsledku oni. Veľmi si vážime, čo nám hovoria, počúvame ich, na základe ich feedbacku upravujeme naše služby. Toto nie je vhodné miesto, aby sme prezetnovali svoje čísla a výsledky. Povedať ale môžeme jednoznačne: keď Vám ľudia - Vaši zákazníci - pošlú ďakovné emaily, že sú radi, že tu sme a podobne, vtedy vieme, že naša robota, stresy, ukrajovanie času na úkor rodiny má zmysel. To je dôkaz, že naša konkurencia má naozaj silného súpera.

 

Kalendár udalostí v komunite

Opýtaj sa právnika
 1. Stačí vyplniť tento formulár a my ťa budeme kontaktovať!
 2. Meno:
  Invalid Input
 3. Email:(*)
  Zadajte prosím Vašu emailovú adresu
 4. Tel. číslo:
  Invalid Input
 5. Vyber okruh problému/otázku.
  Invalid Input
 6. Invalid Input
 7. Overovací reťazec:
  Overovací reťazec:
    ObnoviťInvalid Input


Máme online 118 hostí 

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval