Otázky čitateľov - rodina

Na otázky čitateľov odpovedali Mgr. Anna Grellová z kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, zo Social Welfare - Paul Bradley a PhDr. Elena Trutzová, riaditeľka sekcie nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia a lekárskej posudkovej činnosti.

Bábätko sa nám narodilo v Írsku. Keďže som pracovala v Írsku, tak som dostala aj materskú, aj prídavky a príspevky. Keď som bola doma, tak som išla na úrad, či mám nárok aj na niečo zo Slovenska a bolo mi povedané, že len doplatok k príspevku a to je nejakých 33,194 EUR (1000 SKK) mesačne. Prídavky určite nie, pretože tie poberáme v Írsku. Je to pravda?

Áno, máte nárok na vyrovnávaciu dávku v SR k Early Child Supplement vyplácanému v Írsku do výšky rodičovského príspevku v SR za predpokladu splnenia ostatných zákonných podmienok pre túto dávku. Je potrebné si o túto dávku písomne požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa v SR, úrad poskytne aj komplexné informácie v rámci poradenstva. Tlačivá je možné stiahnuť si aj z internetových stránok Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na tlačivách sú uvedené požadované podmienky a doklady, ktoré je potrebné predložiť.

Pred rokom som rodila v Írsku. Prídavky aj príspevok poberám stále z Írska, ešte som evidovaná v Írsku. Chcela by som sa vrátiť na Slovensko a neviem, či sa mám z Írska odhlásiť a zastavia mi príspevky alebo ako to funguje? Mám na niečo nárok aj na Slovensku? Príspevok pri narodení prvého dieťaťa som si vybavila...

Z otázky žiaľ nie je jednoznačné, či Írsko vyplácalo rodinné dávky na základe zamestnania niektorého z rodičov v Írsku. V takomto prípade je počas trvania zamestnania v Írsku kompetentné pre rodinné dávky Írsko a SR bude vyplácať vyrovnávaciu dávku k Early Child Supplement vyplácanému v Írsku do výšky rodičovského príspevku v SR za predpokladu splnenia ostatných zákonných podmienok pre túto dávku. Ak Írsko nebude štátom zamestnania, rodina sa vráti do SR, je túto skutočnosť potrebné oznámiť írskej inštitúcií aj slovenskému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnému podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Potom bude kompetentné pre výplatu rodinných dávok SR.

Ak žena porodí na Slovensku a príde s dieťaťom do Írska a má PPS number - má nárok na prídavky ako slobodná matka?

Slovenská legislatíva nerozlišuje osobitne slobodné matky. V prípade, že Írsko bude štátom zamestnania niektorého z rodičov dieťaťa a dieťa bude žiť v Írsku, je nárok na rodinné dávky v Írsku a v SR bude nárok na vyrovnávaciu dávku k Early Child Supplement vyplácanému v Írsku.

Chcela by som sa spýtať, ako by som si mohla uplatniť jednorazový príspevok k narodeniu prvého dieťaťa na Slovensku. Rodiť budem v Írsku. Aké formuláre je potrebné vyplniť v Írsku a kde na Slovensko ich mám priniesť?

O príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení 1.,2. a 3. dieťaťa je potrebné písomne požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa v SR. Tlačivá je možné stiahnuť si aj z internetových stránok Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Podmienkami nároku na tieto dávky je trvalý pobyt matky v SR, doklad o narodení dieťaťa, potvrdenie lekára o tom, že dieťa sa dožilo 28 dní a potvrdenie, že matka sa zúčastňovala od 4. mesiaca tehotenstva lekárskych prehliadok.

Pracovali sme s manželkou v Írsku tri roky a dieťa sa nám narodilo na Slovensku tesne po fi nálnom odchode z Írska. Manželka poberá maternity benefi t a tu na slovenskom úrade nám povedali, že by sme mali požiadať o prídavky na dieťa v Írsku.

Ak zamestnanie žiadneho z rodičov v Írsku netrvá po príchode rodiny do SR, kompetentná pre výplatu rodinných dávok je SR. V prípade, že zamestnanie v Írsku bude naďalej trvať a v SR nebude rodič zamestnaný, kompetentné bude naďalej Írsko a SR bude vyplácať iba vyrovnávaciu dávku k Early Child Supplement. Ak matka poberá prídavky na Slovensku a otec pracuje v Írsku, zrejme existuje nárok na Child Benefi t. Asi ale k tomu treba doložiť potvrdenie zo slovenského úradu o výške prídavkov a benefi ts v Írsku budú znížené o túto sumu. Ak je počas zamestnania otca v Írsku zamestnaná matka v SR a žije tu aj dieťa, resp. deti, bude Slovensko kompetentné naďalej pre výplatu rodinných dávok a na základe žiadosti o Child Benefi t bude Írsko po výmene informácií so slovenskými inštitúciami prostredníctvom formulárov E 401 a E 411 vyplácať len vyrovnávaciu dávku. Ak nie je v SR matka zamestnaná, je potrebné túto skutočnosť oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, a nakoľko v tomto prípade je kompetentné pre výplatu len Írsko, výplata rodinných dávok v SR bude zastavená.

Zo Social Welfare odpovedal, Paul Bradley

V Írsku som pracovala pol roka (mám cca 26 PRSI) a otehotnela som. Predtým som pracovala aj na Slovensku 5 rokov. Chcela by som porodiť v Írsku. Mám nárok na Maternity Benefi t, keď aj môj manžel pracoval v Írsku viac ako 3 roky?

Zamestnanie tejto ženy v Írsku by nestačilo na kvalifi kovanie sa na Maternity Benefi t. Okrem zamestnania v Írsku, jej termínu pôrodu berieme do úvahy aj predchádzajúce zamestnanie na Slovensku, o ktoré by sme museli požiadať zo Slovenska. To, že jej manžel pracoval dostatočné množstvo rokov v Írsku je nepodstatné. Rodička sa musí sama kvalifi kovať na základe jej vlastného zamestnania.

Vo februári 2009 som otehotnela. Plánovaný termín pôrodu je 30.10. 2009. V Írsku som pracovala od septembra 2006 do februára 2009, takže mám viac ako 104 odvedených PRSI. Momentálne som na dávkach v nezamestnanosti – Jobseekers Benefi t. Mám nárok materskú po pôrode (polovičnú sumu alebo iný druh podpory)? Bude pôrod zdarma?

Táto žena nemá nárok na Maternity Benefi t v Írsku, pretože nie je zamestnaná. Na kvalifi kovanie sa na Maternity Benefi t musí žena odísť na materskú dovolenku zo zamestnania. Ale môže sa kvalifi kovať na Maternity Benefi t, ak nastúpi do nového zamestnania (platí PRSI triedy A) do 16 týždňov konca týždňa, v ktorom má plánovaný termín pôrodu. Hoci nie je možné povedať toto tvrdenie naisto. Ak nastúpi do nového zamestnania, berieme do úvahy aj jej predchádzajúce zamestnanie na kvalifi kovanie sa. Na to, či má žena nárok aj na iné dávky sociálneho zabezpečenia jej odpovie úradník na Social Welfare. Každý prípad je individuálny.

Na otázku ohľadom materskej na Slovensku zodpovedala PhDr. Elena Trutzová, riaditeľka sekcie nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia a lekárskej posudkovej činnosti

Má osoba nárok na materskú, ak je na Slovensku evidovaná na úrade práce ako nezamestnaná a dostáva dávky v nezamestnanosti (Jobseekers Benefi t) z Írska na Slovensko, ale len tri mesiace (vyplnením formulára E303), a ak pracovala štyri roky v Írsku a je tehotná?

Zákon č. 461/2003 Z. z o sociálnom poistení (ďalej len zákon) presne ustanovuje podmienky nároku na materské zamestnanca. V zmysle § 30 písm. a) zákona zamestnanec má nárok na nemocenskú dávku, ak splnil podmienky ustanovené na vznik nároku na nemocenskú dávku počas trvania nemocenského poistenia alebo po jeho zániku počas trvania nároku na výplatu nemocenskej dávky alebo ochrannej lehote. Vychádzajúc z článku 25 ods. 2 nariadenia, fyzická osoba, ktorá bola nemocensky poistená podľa právnych predpisov iného členského štátu a má bydlisko na území Slovenskej republiky, má v rámci ochrannej lehoty nárok na peňažnú dávku v prípade choroby a materstva podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ak má nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti podľa právnych predpisov SR. Vychádzajúce z údajov v podaní, ak fyzickej osobe vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti podľa právnych predpisov Írska, na základe vyššie uvedenej zásady uplatnenia len jednej legislatívy členského štátu, nárok na nemocenskú dávku jej podľa právnych predpisov SR nevznikne. Na základe uvedeného odporúčam, aby sa fyzické osoby v týchto prípadoch, vo veci nároku na dávky v materstve, informovali v príslušnej inštitúcii nemocenského poistenia v Írska.

 

Kalendár udalostí v komunite

No current events.

Opýtaj sa právnika
 1. Stačí vyplniť tento formulár a my ťa budeme kontaktovať!
 2. Meno:
  Invalid Input
 3. Email:(*)
  Zadajte prosím Vašu emailovú adresu
 4. Tel. číslo:
  Invalid Input
 5. Vyber okruh problému/otázku.
  Invalid Input
 6. Invalid Input
 7. Overovací reťazec:
  Overovací reťazec:
    ObnoviťInvalid Input


Máme online 124 hostí 

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval