Rozhovor: "Írsky systém pôrodníctva je oveľa prehľadnejší a zdravší ako ten na Slovensku!"

Slovenský lekár pracujúci ako gynekológ írskej štátnej nemocnici tvrdí: “Predpôrodná starostlivosť v Írsku v porovnaní so Slovenskom je zbavená zbytočných rutinných medicínskych úkonov. Na Slovensku si ľudia častokrát myslia, že čím viac sa urobí, tým lepší lekár. Nie je dôvod báť sa rodiť v Írsku. Treba sa pripraviť na iný systém. To je všetko.” Svoje zaujímavé názory Vám predstaví v dnešnom rozhovore mesiaca.

Vedeli by ste v stručnosti popísať, čo je bežné pred, počas a po pôrode v Írsku a ako to tu „chodí“ pri pôrodnej starostlivosti?

V Írsku sa na rozdiel od Slovenska na predpôrodnej starostlivosti podieľa okrem gynekológa aj všeobecný lekár (GP). Ide teda o zdieľanú starostlivosť, kde väčšia časť kontrol prebehne v ordinácii GP a menšia časť gynekológmi v nemocniciach. Časť žien je sledovaná taktiež pôrodnými asistentkami. Vidíme teda, že je tu značný rozdiel. Podobne aj náplň jednotlivých kontrol môže prekvapiť ženy zo strednej Európy. Súčasťou totiž nie je vaginálne vyšetrenie ako rutinná záležitosť, pričom mnohé ženy z týchto končín to mylne považujú za nevyhnutné.

ŽIADNY KLYSTÍR, ŽIADNE HOLENIE, MINIMÁLNE MNOŽSTVO NÁSTRIHOV. V TOMTO JE TO VÝRAZNÝ ROZDIEL V POROVNANÍ SO SLOVENSKOM

Predpôrodná starostlivosť v porovnaní napr. so Slovenskom je zbavená zbytočných rutinných medicínskych úkonov. Na Slovensku si ľudia častokrát myslia, že čím viac sa urobí, tým lepší lekár. V Írsku sa snažia postupovať podľa platných medicínskych protokolov (britských), ktoré sú podložené rozsiahlým výskumom a štúdiami. Čas potrebný na prípadnu hospitalizáciu počas tehotenstva sa zbytočne nepredlžuje. Čo sa týka predpôrodnej starostlivosti, je tu ešte možnosť legálne si zaplatiť za starostlivosť. V takomto prípade je tehotná žena sledovaná konzultantom gynekológom počas celého tehotenstva a má ešte niektoré výhody. Čo sa týka pôrodu, fyziologické (nekomplikované) pôrody, ktorých je väčšina, odvádzajú pôrodné asistentky. Žiadny klystír, žiadne holenie, minimálne množštvo nástrihov. V tomto je to výrazny rozdiel v porovnaní so Slovenskom. Ak vzniknú komplikácie, je privolaný lekár. Pomerne veľké množstvo žien využíva tzv. bezbolestný pôrod (epidurál). Takmer každá žena má niekoho pri pôrode. Existuje veľká intimita, ako pri vyšetrovaní, tak pri pôrode. Po pôrode to väčšinou prebieha veľmi rýchlo, žena môže ísť domov podľa okolností od šesť hodín po pôrode až po niekoľko dní rešpektujúc jej priania. Žena zotrváva na oddelení niekoľko dní, iba keď má nejaké problémy, alebo kvôli dieťaťu. V tomto je taktiež výrazný rozdiel medzi Slovenskom a Írskom. Prvé dni po pôrode je doma navštívená zdravotnou sestrou, ktorá skontroluje ženu, aj dieťa.

Porovnať predpôrodný, pôrodný a popôrodný systém v Írsku so Slovenskom.

Vyššie som to viac menej naznačil. Existujú tu veľké rozdiely aj veľké podobnosti. Môžem pridať, že tu fakticky neexistuje korupcia. Aspoň v našej nemocnici je neuveriteľný empatický prístup personálu k ženám v rôznych zložitých situáciách. Vynikajúca sociálna práca, pastoračná služba, veľký dôraz sa kladie na komunikáciu s pacientom. Toto som nikde na Slovensku nezažil.

NIE JE DÔVOD BÁŤ SA RODIŤ V ÍRSKU. TREBA SA PRIPRAVIŤ NA INÝ SYSTÉM

Írsko je často kritizované za nedostatočnú starostlivosť pred pôrodom a po ňom. Myslíte, že je to oprávnene? Aký máte na to názor?

Nemám vedomosť, že by bolo Írsko kritizované za predpôrodnú starostlivosť. Záleží, kto Írsko kritizuje a prečo. Potom sa dá asi vyjadrovať ku konkrétnym výhradám. Podľa mňa systém, ktorý máme na Slovensku, že máme v teréne nielen všeobecných lekárov, ale aj gynekológov a detských lekárov je lepší. Navyše Téma mesiaca: Rodina v Írsku >> Rozhovor mesiaca Slovak iinn Ireland www.irsko.ie/slovakinireland 13 celkovo dostupnosť iných špecialistov (napr. neurológ, endokrinológ, atď.) mimo nemocníc je na Slovensku neporovnateľne lepšia. Ale celkovo si myslím, že írska predpôrodná, pôrodná a popôrodná starostlivosť je lepšia ako na Slovensku. Samozrejme, hovorím svoj názor z pohľadu medicínskeho a ľudského. Nie z pohľadu očakávaní slovenských žien.

Veľa Sloveniek už v Írsku porodilo. Báť či nebáť sa rodiť v Írsku?

Podľa môjho názoru nie je dôvod báť sa rodiť v Írsku. Treba sa pripraviť na iný systém. To je všetko.

Mnoho Sloveniek sa obáva jazykovej bariéry. Stáva sa pri pôrode, že rodička nerozumie kvôli jazykovej bariére?

Stáva sa. Väčšinou sa nájde niekto z personálu, kto aspoň čiastočne rozumie. Ak sa nenájde, personál môže požiadať o ofi ciálneho prekladateľa. Ako som spomínal, s rodičkou je takmer vždy aspoň jedna blízka osoba. Teda šanca na dorozumenie sa rastie. Toto je však trošku aj do radov nás cudzincov. Ak žijeme v tejto krajine, patrilo by sa aspoň čiastočne vedieť komunikovať v anglickom jazyku, aspoň u jedného z páru. Nie sú to totiž stresy len pre personál, ale hlavne pre daný pár, ak sa ocitá v dôležitých chvíľach života obklopený ľuďmi, ktorým nerozumie, a nevie im povedať ako sa cíti.

SLOVENSKÁ ŽENA AKOBY POTREBOVALA POČUŤ, ŽE DIEŤA JE ZDRAVÉ, ABY HO MOHLA MILOVAŤ

Kvôli zákazu interupcií v Írsku pravdepodobne nerobia tehotnej vyšetrenia do tretieho mesiaca a taktiež neprevádzajú vyšetrenia na zistenie vrodených porúch. Ako vnímate tento fakt?

V Írsku nepoužívajú selektívny meter k jednotlivým nenarodeným deťom podľa “chcenosti”, zdravia a pod., čo je podľa mňa dobre. Cieľom medicínskej starostlivosti nie je podľa mňa vyberať, resp. pomáhať vyberať, kto bude žiť a kto nie. V tomto je prístup írskych rodín fascinujúci. Slovenský prístup je asi poznačený tými mnohými rokmi potratov. Írska žena (samozrejme, nie všetky), hoci ju to bolí, nezmení svoju lásku k vlastnému dieťaťu, aj keď je napr. zdravotne hendikepované (moja skúsenosť). Slovenská žena (samozrejme, nie všetky) akoby potrebovala počuť, že dieťa je zdravé, aby ho mohla milovať. V Írsku sa robia všetky vyšetrenia, ktoré je potrebné urobiť. Ultrazvuková diagnostika tu normálne funguje, akurát jej cieľom nie je vyhľadávať vrodené vývojové chyby za účelom potrácania.

Nejaké pikošky, ktorých ste boli svedkom a ktoré ste zažili pri svojej práci? Poprípade, čo vás zaskočilo, keď ste začali pracovať v Írsku ako gynekológ?

Tých vecí, čo ma zaskočili bolo viacero. Hneď prvá, že lekári odoberajú krv, čo u nás robia sestry. Ďalej, že rozhodnutia a vedenie pôrodov v prípade fyziologických tehotenstiev robia pôrodné asistentky. Systém predpôrodnej starostlivosti, kde zistenie vrodených vád nie je hlavnou náplňou gynekológa a teda ultrazvuková diagnostika nie je tažisko celej starostlivosti. Nekorupčné prostredie, ktoré zabezpečuje jasné vzťahy, dáva možnosti vzdelávania a odborného rastu. Podpora kolegov v napredovaní (na Slovensku niečo nemysliteľné). Veľmi dobré medziľudské vzťahy na pracovisku. Totálne odlišný prístup v riešení spontánnych potratov, kedy sa čaká aj mesiac na spontánne vypudenie gestačného vaku (úplne lege artis postup, čo by bolo na Slovensku považované takmer za ohrozenie života ženy). Snaha aplikovať dokázateľné overené postupy v praxi (čiže vyhnúť sa používaniu postupov v zmysle JA SI MYSLÍM) . Neuveriteľný prístup rodičov a personálu k deťom, ktoré sa narodili mŕtve alebo zdravotne hendikepované. Raz som pomáhal pri pôrode dieťatka, ktoré malo tak závažnú chybu, ktorá bola nezlúčiteľná so životom (bola zistená počas tehotenstva, čiže aj v Írsku to normálne ide, len sa na to nekladie prehnaný dôraz). Dieťa zomrelo hodinu po pôrode. Tá jedna hodina prijatia, zahrnutia láskou, mojkania – to bolo niečo fascinujúce, niečo nezabudnuteľné. Tá úcta rodičov, personálu a podpora, akú dostali rodičia od všetkých naokolo. Tu by som rád zdôraznil, že všetky moje odpovede vychádzajú z mojej osobnej skúsenosti. Je možné, že moju skúsenosť ovplyvňuje fakt, v akej nemocnici pracujem, a že v iných nemocniciach by som mohol skúsiť niečo odlišné.

Odporúčanie (rada/povzbudenie?) pre tie, ktoré sa v Írsku chystajú rodiť prvýkrát?

Nebojte sa. Všeobecne povedané, írsky systém v oblasti pôrodníctva je oveľa prehľadnejší a ,,zdravší,, ako ten na Slovensku. Nemusíte sa zaoberať otázkami, koho si mám vybaviť ku pôrodu. Je vysoká pravdepodobnosť, že stretnete kvalifi kovaný personál s veľmi dobrým prístupom. Prajem všetkým ženám, ktoré budú rodiť v Írsku, dobrú skúsenosť.  

Dr. Monika Antepowicz z Medicus Medical Centre rozpráva o predpôrodnej starostlivosti v Írsku.

Vo všeobecnosti platí, že na tehotenstvo dozerajú doktori a pôrodné asistentky v nemocnici. Všetky ženy, ktoré žijú v Írsku, majú nárok na starostlivosť počas tehotenstva a pôrodu, vo väčšine prípadov zdarma (ak má tehotná PPS číslo). V niektorých obvodoch sa môžu registrovať pod tzv. Maternity Scheme, ak jeden z páru môže dokázať, že v danom obvode žil viac ako rok alebo tam plánuje žiť. Mali by ste sa objednať k lekárovi, ktorý je registrovaný pod Maternity Scheme. Ten v prvom rade potvrdí tehotenstvo, poradí, ako sa stravovať a aké vitamíny dopĺňať. Váš obvodný GP napíše odporúčací list nemocnici, v ktorej chce žena porodiť. Niekedy však niektoré nemocnice príjmu iba ženy z konkrétnych obvodov, napríklad The Coombe Women's Hospital prijíma iba ženy, ktoré žijú na juhu atď. Do nemocnice sa potrebujete objednať, najčastejšie však telefonicky. Niekedy sa čaká na vyšetrenie v nemocnici od 4 do 12 týždňov. Medzitým budete navštevovať obvodného lekára na pravidelné prehliadky. Prvá návšteva lekára býva spravidla pred 12. týždňom tehotenstva, potom medzi 12. - 22. týždňom býva spravidla návšteva u gynekológa v nemocnici. Na tejto prvej návšteve stretne pacientka doktora a pôrodnú asistentku, ktorá sa jej bude pýtať na zdravotnú históriu (seba aj rodiny). Počas prvej návštevy v nemocnici sa často robí aj prvý scan, odber krvi a moču. Pacientka má nárok na 6 návštev obvodného lekára, ktoré sú bezplatné. Jediný krát, kedy sa platí, je pri prvej návšteve. Prvá návšteva je zvyčajne pred 12. týždňom – spoplatnená. Ďalej sú to: v 24., 28., 30., 34., 37. a v 39. týždni. V prípade extra návštev by pacientka mala navštíviť „emergency“, ktorá sa nachádza v blízkosti jej regionálnej nemocnice. Pacientka si môže vybrať medzi troma typmi nemocničných služieb:

1. verejné – zdarma,

2. semi-privátne – podobné ako verejné, no môžete si priplatiť za lepšie podmienky po pôrode (oddelené izby atď.),

3. privátne – kde sa platí.

Ten istý gynekológ je zväčša aj pri pôrode. Cena je okolo €3000, ale v prípade poistenia, nemusí pacientka platiť. Starostlivosť o tehotné v Írsku nenapĺňa očakávania žien z Poľska a Slovenska, no aj napriek tomu, všetky poľské pacientky, ktoré porodili prvé dieťa v Poľsku a druhé v Írsku sú spokojné s pôrodom v Írsku. Takže odporúčam porodiť dieťa v Írsku, ale radila by som, aby si tehotné ženy nechali urobiť viac testov počas tehotenstva.

 

Kalendár udalostí v komunite

No current events.

Opýtaj sa právnika
 1. Stačí vyplniť tento formulár a my ťa budeme kontaktovať!
 2. Meno:
  Invalid Input
 3. Email:(*)
  Zadajte prosím Vašu emailovú adresu
 4. Tel. číslo:
  Invalid Input
 5. Vyber okruh problému/otázku.
  Invalid Input
 6. Invalid Input
 7. Overovací reťazec:
  Overovací reťazec:
    ObnoviťInvalid Input


Máme online 108 hostí 

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval