Otázky čitateľov
Štvrtok, 03 Jún 2010 12:21

Má vôbec význam vybavovať si EU kartičku na Slovensku? Ja som si ju pred odchodom zo Slovenska vybavil. V Írsku mi bolo povedané, že aj tak si musím platiť všetko sám, tak načo je to vôbec dobré? Aký význam majú vôbec tie kartičky?

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa:

Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC) slúži na čerpanie potrebnej zdravotnej starostlivosti len pri dočasnom pobyte v inom členskom štáte EU . Vo všeobecnosti rozsah zdravotnej starostlivosti krytej verejným zdravotným poistením v tom ktorom štáte a z toho vyplývajúci aj rozsah potrebnej zdravotnej starostlivosti krytej EHIC závisí od legislatívy daného štátu a v každom štáte je iný, rovnako je iný aj rozsah doplatkov a výška spoluúčasti poistenca. Avšak EHIC neslúži na čerpanie potrebnej zdravotnej starostlivosti počas výkonu pracovnej činnosti v inom členskom štáte EÚ (to znamená ani v Írsku). V prípadoch výkonu pracovnej činnosti v inom členskom štáte EÚ tam musíte byť aj poistený (zdravotne aj sociálne) a poistenie v SR je potrebné ukončiť. Všetky náklady, ktoré vzniknú zdravotnej poisťovni nesplnením oznamovacej povinnosti poistenca resp. neoprávneným použitím európskeho preukazu zdravotného poistenia si bude poisťovňa následne od poistenca vymáhať.

 

Zdravotná poisťovňa Dôvera:

Európsky preukaz zdravotného poistenia sa spravidla využíva pri krátkodobých cestách do zahraničia, najmä počas dovoleniek, študijných pobytov, pracovných ciest. Pokiaľ poistenec odišiel do Írska pracovať alebo trvalo žiť, musí tieto skutočnosti oznámiť slovenskej zdravotnej poisťovni a tá mu na základe toho poistný vzťah na Slovensku ukončí. To znamená, že takýto poistenec by mal byť poistený v Írsku, kde mu vydajú národný preukaz, ako aj európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý potom využíva pri cestách v rámci EÚ, teda aj na Slovensku. Na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia má poistenec nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť počas pobytu v krajinách EÚ a na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku. Potrebná zdravotná starostlivosť je taká, ktorú vyžaduje aktuálny zdravotný stav pacienta a nemožno jej poskytnutie odložiť do času návratu poistenca domov. Podmienkou je navštíviť lekára napojeného na systém verejného zdravotného poistenia. Preukaz nekryje platby, ktoré platia „domáci“ obyvatelia - napr. spoluúčasť pri návšteve lekára, regulačné poplatky, doplatky za lieky. Tieto poplatky si uhrádza poistenec sám.

 

Otázka

V Írsku pracujem na polovičný úväzok, niekedy v týždni len desať hodín. Nemám „medical cartu“, aby som mohla využívať lekára v Írsku, lebo tie lieky, ktoré potrebujem, mi tu aj tak nik nepredpíše. Takže doma si musím platiť nemocenskú. V Írsku mi lekár nemôže predpisovať tie lieky, ktoré beriem a tie si musím dávať predpisovať na Slovensku, takže skôr by ma zaujímalo, či existuje nejaký spôsob, ako si tie lieky zháňať a či mi ich írska zdravotná poisťovňa preplatí, lebo inak som naďalej odkázaná to riešiť tak, ako doteraz, že som dobrovoľný platca zdravotnej poisťovne na SK. Vie mi niekto poradiť ako to riešiť?

Zdravotná poisťovňa Dôvera:

Pokiaľ v zmysle národnej legislatívy Írska nevzniká pri polovičnom pracovnom úväzku nárok na zdravotné poistenie, tak v zmysle koordinačných pravidiel Nariadenia Rady EHS č. 1408/71 je dotknutá osoba zdravotne poistená v mieste trvalého bydliska, v tomto prípade v SR a v Írsku má potom nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia (EHIC). Pokiaľ poistenec niektoré lieky potrebuje denne z existenčných dôvodov, je to pokladané za potrebnú zdravotnú starostlivosť a na základe európskeho preukazu by mu ich mal lekár v Írsku predpísať. Lieky by mu mali byť vydané v zmysle írskej národnej legislatívy, čiže pokiaľ sa za tieto lieky v Írsku platí spoluúčasť či celá úhrada, tak si túto sumu poistenec musí uhradiť. Ak by za ošetrenie a lieky musel zaplatiť celú sumu z dôvodu neakceptácie európskeho preukazu zdravotného poistenia v Írsku, v takomto prípade môže požiadať svoju zdravotnú poisťovňu v SR o preplatenie. Ak daný liek nie je v Írsku dostupný, existuje generikum, ktoré mu lekár môže predpísať.

 

Otázka

Známi mi odporučili vybaviť si EU kartičku v Írsku, s tým, že keď prídem na Slovensko predložím ju lekárovi. Je to však úplne zbytočné, pretože slovenský lekár sa na ňu len pozrel a povedal, že keďže nie som na Slovensku poistený platím všetko sám a kartička je mi úplne zbytočná.

Všeobecná zdravotná poisťovňa:

Pokiaľ lekár porušuje práva poistenca na poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti na základe platného európskeho preukazu zdravotného poistenia (EHIC) vydaného ktorýmkoľvek členským štátom EÚ, je potrebné o tejto skutočnosti informovať jeho nadriadeného, zriaďovateľa , resp. zmluvnú zdravotnú poisťovňu alebo MZ SR, ktoré je kompetentné metodicky usmerňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom EÚ. Zdravotná poisťovňa Dôvera: Pokiaľ lekár na Slovensku neakceptuje európsky preukaz zdravotného poistenia, je potrebné podať ofi ciálnu sťažnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo na samosprávny kraj, prípadne aj zdravotnej poisťovni. Ak slovenský európsky preukaz zdravotného poistenia neakceptuje lekár v zahraničí, je potrebné sa obrátiť na styčný orgán v danom štáte, prípadne po návrate domov na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

 

Kalendár udalostí v komunite

No current events.

Opýtaj sa právnika
 1. Stačí vyplniť tento formulár a my ťa budeme kontaktovať!
 2. Meno:
  Invalid Input
 3. Email:(*)
  Zadajte prosím Vašu emailovú adresu
 4. Tel. číslo:
  Invalid Input
 5. Vyber okruh problému/otázku.
  Invalid Input
 6. Invalid Input
 7. Overovací reťazec:
  Overovací reťazec:
    ObnoviťInvalid Input


Máme online 177 hostí 

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval