Čo dostanete od štátu na dieťa?
Napísal Eva Kapičáková   
Streda, 20 Október 2010 08:12

O tom, na čo vám môže vzniknúť nárok od írskeho štátu podadíme v nasledovnom článku.

 

1. Child benefit

Čo je to? Je to príspevok rodičom alebo opatrovníkom detí v Írsku do šestnástich rokov (alebo, v prípade výnimky, do 18 rokov). Ak ste Slovák/Slovenka a pracujete v Írsku, krajina v ktorej pracujete je obyčajne platcom prídavkov aj v prípade, že zvyšok rodiny žije na Slovensku.

Za akých podmienok má Slovenka žijúca v Írsku nárok na dávku? Ak sa dieťa narodilo v Írsku a žije s rodičom alebo opatrovníkom v Írsku. lebo, ak sa narodilo na Slovensku a rodičia s ním žijú a pracujú v Írsku. Na child benefit vzniká nárok aj v prípade, že jeden z rodičov príde o prácu. Alebo, ak jeden z rodičov pracuje v Írsku a zvyšok rodiny žije na Slovensku. Poznámka: Obyvatelia EU a Švajčiarska musia raz za tri mesiace preukázať, že tu naďalej pracujú alebo žijú. Preto aj pri zmene adresy alebo okolností, ktoré nastanú v rodine je potrebné úrad ihneď informovať.

Výška a doba poberania? Do 16 rokov dieťaťa (Ak má dieťa 18 rokov a navštevuje denné štúdium/má handicap/dostávate Disability Allowance/FIS - bude vyplácaná náhradná platba vo výške €15/tyždeň, každý tretí pondelok v mesiaci.) Výška Child Benefitu je 150 Eur na mesiac/jedno dieťa. Dve deti – 300 Eur, tri – 487 atď.

Ako na to? - o child benefit musíte požiadať do dvanástich mesiacov od narodenia dieťaťa, - ak sa dieťa narodilo v Írsku „Child Benefit Section“ Vám automaticky zašle žiadosť o príspevok, ktorú jednoducho vyplníte. Ak sa dieťa nenarodilo v Írsku musíte vyplniť formulár, ktorý nájdete na webe: http://www.welfare.ie/EN/Forms/Documents/cb1.pdf. Formulár spolu s kópiou rodného listu pošlite bezplatne na „Child Benefit Section“. V prípade, že sa dieťa/deti nenarodili v Írsku to môže trvať veľmi dlho, kým vám žiadosť vybavia. Zo skúseností slovenských rodín to chce hlavne trpezlivosť.

2. Materské v Írsku

Čo je to? Je to platba pre mamičky, ktoré minimálne 2 týždne pred narodením dieťaťa odchádzajú na materskú dovolenku, na ktorej sa starajú o narodené dieťa. Materská podpora je vyplácaná Ministerstvom sociálnych vecí a rodiny.

Za akých podmienok: Materská je vyplácaná ženám, ktoré majú určitý počet odvedených príspevkov do PRSI, a ktoré sú v poistiteľnom zamestnaní. k je tehotná matka zamestnaná musí mať: • Minimálne 39 týždňov príspevkov do PRSI platených počas 12 mesiacov pred prvým dňom materskej dovolenky alebo, • minimálne 26 týždňov platených PRSI v relevantnom daňovom roku a minimálne 26 týždňov platených PRSI v daňovom roku pred relevantným daňovým rokom. Relevantný daňový rok pre kvalifikovanie sa v roku 2010 je rok 2008. Nárok na materské zaniká po šiestich mesiacoch od narodenia dieťaťa.

Aká je výška Maternity Benefit a ako dlho ju možno poberať? Výška materskej závisí hlavne od zamestnávateľa a firemnej politiky. Týždenná výška materskej podpory od štátu je vypočítaná delením hrubého príjmu v príslušnom daňovom roku počtom týždňov, ktoré osoba v tom roku pracovala. 80 percent z tejto sumy bude vyplácaných týždenne, s ohľadom na minimálnu a maximálnu sadzbu. Príslušný daňový rok je druhý posledný skompletizovaný rok pred rokom, v ktorom materská dovolenka začína. Teda, keď začína v roku 2010, ráta sa rok 2008. Maximálna týždenná platba garantovaná štátom po splnení všetkých podmienok je od januára 2010 - 270 Eur za týždeň a minimálna – 225.80 Eur. Niektoré firmy môžu platiť plnú výšku mzdy aj počas obdobia materskej dovolenky, závisí to však od firemnej politiky firiem. Materská začína minimálne 2 a nie viac ako 16 týždňov pred plánovaným termínom pôrodu. Poberať ju môžete 26 týždňov a tiež je možnosť zobrať si extra 16 týždňov neplatenej materskej dovolenky.

Ako na to? - o materské žiadajte 6 týždňov pred odchodom na materskú vyplnením formulára „Maternity Benefit Application Form“ a 12 týždňov, ak ide o živnostníčku. - formulár pošlite na túto adresu: Maternity Benefit Section, Department of Social Protection, McCarter’s Road, Ardarvan Buncrana, Co. Donegal

Ako je to v prípade nezamestnanej mamičky, ktorá plánuje odchod na materskú dovolenku? Podľa pracovníka Social Welfare, Paula Bradley táto žena nemá nárok na Maternity Benefit v Írsku, pretože nie je zamestnaná. Na kvalifikovanie sa na Maternity Benefit musí žena odísť na materskú dovolenku zo zamestnania. Ale môže sa kvalifikovať na Maternity Benefit, ak nastúpi do nového zamestnania (platí PRSI triedy A) do 16 týždňov konca týždňa, v ktorom má plánovaný termín pôrodu. Hoci nie je možné povedať toto tvrdenie naisto. Ak nastúpi do nového zamestnania, berie sa do úvahy aj jej predchádzajúce zamestnanie na kvalifikovanie sa. Na to, či má žena nárok aj na iné dávky sociálneho zabezpečenia jej odpovie úradník na Social Welfare. Každý prípad je individuálny. a polovičnú dávku Maternity Benefit máte nárok v prípade, že poberáte jednu z nasledujúcich platieb:

• One-Parent Family Payment

• Widow’s (Contributory) Pension

• Widow’s (Non-Contributory) Pension

• Deserted Wife’s Benefit

• Prisoner’s Wife’s Allowance

• Deserted Wife’s Allowance

• Death Benefit by way of Widow’s/Widower’s or Dependent Parents’ Pension (under the Occupational Injuries Scheme)

3. Early Childhood Care and Education Scheme

Čo je to? Je to dotácia od štátu na škôlku alebo inú predškolskú službu zdarma pre deti v stanovenom veku a v určenom počte hodín. Výnimka: prípade udelenia výnimky pre dieťa, ktoré má viac rokov, kontaktujte úrad ministra pre deti a mládež.

Za akých podmienok má Slovenka žijúca v Írsku nárok na túto dávku? Ak dieťa žije s rodičmi v Írsku, dosiahne zákonom stanovený vek a vyberie si predškolské zariadenie, ktoré túto schému podporuje. Na bezplatnú predškolskú starostlivosť majú nárok deti, ktoré majú vek medzi tri roky, dva mesiace až štyri roky, sedem mesiacov v septembri daného roku, v ktorom chcú navštevovať predškolské zariadenie. Tzn. v septembri 2010 môžu nastúpiť deti, ktoré sa narodili medzi 2. februárom 2007 až 30. júnom 2008.

Ako na to? Zoznam predškolských zariadení, ktoré podporujú ECCE schému nájdete na lokálnom úrade Childcare Committee. Zoznam nájdete aj na webovej stránke: http://www.pobal.ie/Funding%20Programmes/Childcare/Pages/ CCCContacts.aspx

4. Back To School Clothing and Footwear Allowance

Čo je to? Príspevok na podporu rodín s nízkym príjmom do domácnosti, na čiastočné pokrytie výdavkov na školské oblečenie a obuv pre deti.

Za akých podmienok? Nárok na tento príspevok vzniká rodinám, ktorých príjem nepresahuje určitý limit, alebo dostávajú od štátu príspevky sociálneho zabezpečenia a podobne.

Výška a doba poberania? Tento príspevok je jednorázovým príspevkom. Rodinám, ktoré spĺňajú kritéria bude vyplatený príspevok vo výške: €200 pre každé dieťa vo veku 2 až 11 rokov, €305 pre každé dieťa vo veku 12 až 22 rokov. Samozrejme deti musia riadne navštevovať denné štúdium.

Ako na to? Žiadosť je možné uplatniť v období od 1. júna do 30. septembra. Rodičom, ktorí spĺňajú kritéria, sa však odporúča požiadať o príspevok čo najskôr, aby im mohol byť vyplatený ešte pred začiatkom školského roka. Žiadosť je k dispozícii v HSE centrách, online na www.welfare.ie/EN/Forms/Documents/BSCFA.pdf, alebo na číslo 51909, je možné zaslať sms vo forme : FORM BTSCFA, za tým vaše meno a adresu.

Práva v zamestnaní počas tehotenstva

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovné prostredie tehotnej ženy bolo v súlade s normami a požiadavkami, ktoré sú usmernené zákonom Maternity Protection Act. Ak sa tehotná žena vyskytuje v rizikových podmienkach, je na zamestnávateľovi, aby tieto riziká odstránil. Ak to nie je vzhľadom na charakter povolania možné, je nutné, aby tehotná žena bola preradená dočasne na pracovnú pozíciu, ktorá neobnáša takéto riziká. Ak ani toto nie je možné, zamestnávateľ musí tehotnú ženu z práce uvolniť a to počas trvania celého tehotenstva až do materskej dovolenky. Takáto priepustka je normálne platená počas prvých troch týždňov. Po ich uplynutí je tehotná žena oprávnená čerpať Health and Safety Benefit a neskôr materskú dovolenku. Rovnako, ak lekár potvrdí, že nie je vhodné, aby žena vykonávala nočné smeny, je na zamestnávateľovi, aby jej pracovnú dobu upravil počas dňa. Ak to nie je možné, má opäť nárok na čerpanie priepustky zo zamestnania. Rovnaké pravidlá platia aj po nástupe do práce po materskej dovolenke. Ak je žena vystavená rizikám, ktoré ovplyvňujú jej zdravotný stav súvisiaci s materstvom, má rovnako právo na dlhodobé uvoľnenie zo zamestnania.

 

Kalendár udalostí v komunite

No current events.

Opýtaj sa právnika
 1. Stačí vyplniť tento formulár a my ťa budeme kontaktovať!
 2. Meno:
  Invalid Input
 3. Email:(*)
  Zadajte prosím Vašu emailovú adresu
 4. Tel. číslo:
  Invalid Input
 5. Vyber okruh problému/otázku.
  Invalid Input
 6. Invalid Input
 7. Overovací reťazec:
  Overovací reťazec:
    ObnoviťInvalid Input


Máme online 119 hostí 

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval