Nároky pre chorých a ľudí po úraze
Napísal Lenka Rusnáková   
Pondelok, 08 Február 2010 16:56

Illness Benefit a Injury Benefit sa týka práceneschopných ľudí. To, či sa naň kvalifikujete aj vy sa dozviete v nasledovnom článku.

 

1. ILLNESS BENEFIT

Je to platba, na ktorú majú nárok ľudia, ktorí nie sú schopní pracovať z dôvodu choroby. V prípade, že nemáte nárok na nemocenské, môže vám byť vyplácaný Illness Benefit. Musíte však mať dostatočné množstvo PRSI príspevkov. Ak nemáte dostatočné množstvo PRSI príspevkov, kontaktujte sociálneho pracovníka (Community Welfare Offi cer) vo vašom najbližšom Health Centre (HSE). Sociálny pracovník posúdi vašu situáciu a povie vám, či máte nárok aspoň na SWA (Supplementary Welfare Allowance ).

 

Pravidlá

Požiadať o Illness Benefit je potrebné do 7 dní od vzniku pracovnej neschopnosti. Platba nie je vyplácaná za prvé tri dni pracovnej neschopnosti. Je potrebné mať minimálne 104 týždňov zaplatených PRSI príspevkov od začiatku prvého pracovného pomeru a zaplatené PRSI príspevky za 39 týždňov v relevantnom daňovom roku.

 

Koľko?

Platba nie je vyplácaná za prvé tri dni pracovnej neschopnosti. Výška Illness Benefitu je odstupňovaná v závislosti od priemerných týždenných príjmov v relevantnom daňovom roku.

 

Kde a ako žiadať?

Žiadosť o Illness Benefit si vypýtajte od svojho lekára (GP) alebo lekára v nemocnici. Žiadosť nie je k dispozícii online, pretože časť z nej musí vyplniť lekár. Každý týždeň počas vašej pracovnej neschopnosti budete požiadaný posielať lekárske potvrdenie, tzv.„medical certificate “. Predtým ako sa opäť vrátite do práce, musí vám byť vaším lekárom vydané finálne lekárske potvrdenie ( „final medical certificate“). Otázky týkajúce sa Illness Benefitu adresujte stále priamo na váš Social Welfare Local Office alebo na telefónnu linku (01) 679 7777.

 

2. MEDICAL CARE

Každý poistený človek, ktorý utrpí úraz v práci alebo na ceste z/do práce, má v rámci „Occupational Injuries Scheme“ nárok na určitý príspevok. Jedným z nich je i Medical Care. „Medical Care Scheme“ umožňuje preplácanie určitých výdavkov spojených s úrazom. Týka sa to výdavkov, ktoré nie sú preplácané HSE (Health Services Executive).

Medzi tieto výdavky patria napr.:

 •  návštevy lekára,
 • lekárske predpisy,
 • niektoré zdravotnícke pomôcky a ich oprava či náhrada (napr. umelé protézy, násluchátko),
 • niektoré dentálne a očné ošetrenia,
 • určité cestovné výdavky.

 

Kde a ako žiadať?

Occupational Injuries Benefit Section

Department of Social and Family Affairs

Áras Mhic Dhiarmada

Store Street

Dublin 1

Vyplnenú žiadosť C1 zašlite na uvedenú adresu.

Žiadosť C1 je k dispozícii aj online. Žiadosť je možné vyžiadať si aj cez telefón na telefónnom čísle (01) 704 3018 alebo (01) 704 3020. Nezabudnite napísať svoje PPS číslo na každú potvrdenku, ktorú posielate so žiadosťou C1.

 

3. INJURY BENEFIT

Injury Benefit spadá do „Occupational Injuries Scheme“. Je to týždenný príspevok, v prípade, že ste práceneschopný z dôvodu:

• Úrazu na pracovisku

• Úrazu počas cesty z / do práce

• Choroby z povolania ( napr. pri práci s chemickými látkami)

 

Nárok na Injury Benefit môžete mať len v prípade, že ste z dôvodu úrazu práceneschopný viac ako 3 dni. Injury Benefit nie je vyplácaný za prvé tri dni práce neschopnosti. Injuty Benefit je vyplácaný maximálne 26 týždňov odo dňa úrazu či vypuknutia choroby z povolania. Ak nie ste schopný pracovať ani po 26 týždňoch, môžete mať nárok na jeden z ďalších príspevkov – Illness Benefit, Disability Allowance alebo Supplementary Welfare Allowance.

 

Kde a ako žiadať?

Požiadať o Injury Benefit je potrebné najneskôr do 21 dní od vzniku pracovnej neschopnosti. Váš lekár vám musí vydať tzv. „First Social Welfare Medical Certificate”. Tento doklad je zároveň vašou žiadosťou o Injury Benefit, ako aj lekárskym potvrdením. Každý týždeň počas práceneschopnosti budete musieť odovzdávať tzv. „Intermediate Medical Certificate“, ktorý dostanete taktiež od vášho lekára. Tieto dokumenty sú odovzdávané na vašom najbližšom Social Welfare Local Office alebo zasielané na:

Injury Benefit Section

Department of Social and Family Affairs

PO Box 1650

Dublin 1

 

4. DISABILITY ALLOWANCE

Disability Allowance je týždenne vyplácaný príspevok hendikepovaným ľuďom vo veku od 16 do 65 rokov.

 

Pravidlá

Nárok na Diasability Allowance môžu mať ľudia s pretrvávajúcim zranením, chorobou alebo fyzickým či mentálnym hendikepom, ktoré budú podľa všetkého, pretrvávať minimálne jeden rok.

 • Vek medzi 16 – 65 rokov
 • Splniť podmienky „means testu“
 • Spĺňať podmienky „Habitual Residence Condition“
 •  

Kde a ako žiadať?

Formulár ( DA1) Disability Allowence je možné získať na vašom najbližšom Social Welfare Local Office, alebo online. Vyplnený formulár je potrebné zaslať na: Disability Allowance Section Department of Social and Family Affairs Social Welfare Services Office Government Buildings Ballinalee Road Longford

MEDICAL CARD

Zdravotná kartička, ktorú vydáva HSE (Health Services Executive) umožňuje bezplatné využívanie určitých zdravotníckych služieb.

 

Kto má právo na Medical Card?

Každý koho týždenný príjem sa nachádza pod určitou priemernou hranicou. Je potrebné splniť podmienky „means testu“. Do úvahy sú brané príjmy, úspory, investície a majetky. Karta je vydávaná na jeden rok. Po roku je nutné opäť si ju obnoviť.

 

Aké zdravotnícke služby táto karta pokrýva?

Napríklad: návštevy vášho lekára (GP), predpísané lieky (s určitými výnimkami), pobyt v nemocnici, základné služby u zubára, očného a ušného lekára.

 

Kde a ako žiadať?

Na najbližšom Local Health Office požiadate o formulár Form MC1, alebo online. Vyplnený formulár zaneste svojmu lekárovi. Formulár musí byť podpísaný vašim lekárom. Ak ste zamestnaný, tak musí byť podpísaný taktiež vašim zamestnávateľom. V prípade, že ste nezamestnaný, formulár musí byť opečiatkovaný na vašom najbližšom Social Welfare Local Office. Kompletne vyplnenú a podpísanú žiadosť je následne potrebné zaniesť / poslať na váš Local Health Office.

Viac na www.medicalcard.ie, www.hse.ie

 

 

Kalendár udalostí v komunite

No current events.

Opýtaj sa právnika
 1. Stačí vyplniť tento formulár a my ťa budeme kontaktovať!
 2. Meno:
  Invalid Input
 3. Email:(*)
  Zadajte prosím Vašu emailovú adresu
 4. Tel. číslo:
  Invalid Input
 5. Vyber okruh problému/otázku.
  Invalid Input
 6. Invalid Input
 7. Overovací reťazec:
  Overovací reťazec:
    ObnoviťInvalid Input


Máme online 134 hostí 

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval