Dávka v nezamestnanosti, poberanie a transfer - ZMENA OD 2010
Napísal Eva Kapičáková   
Utorok, 22 Marec 2011 12:20

Od 1. mája 2010 je účinné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 a jeho vykonávacie nariadenia č. 987/2009 a 988/2009, týkajúce sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia osôb migrujúcich v rámci EÚ. Toto nariadenie sa týka aj Slovákov žijúcich v Írskej republike.

 

 

Nové nariadenia prinášajú niekoľko noviniek:

 • • možnosť zohľadniť dobu poistenia získanú samostatne zárobkovou činnosťou v členskom štáte EÚ,
 • • rozšírenie rozsahu uplatňovania nových pravidiel na nové dávky, napríklad preddôchodkové dávky a dávky počas otcovskej dovolenky,
 • • nezamestnaná osoba má možnosť hľadať si zamestnanie v inom členskom štáte EÚ po dobu 6 mesiacov a súčasne poberať dávky v nezamestnanosti, za predpokladu, že ešte nevyčerpala dobu podpory,
 • • do mája roku 2012 by sa mala uviesť do plnej prevádzky nová sieť pre elektronickú výmenu informácií o sociálnom zabezpečení (systém EESSI) a kompetentné inštitúcie tak budú medzi sebou komunikovať elektronicky pomocou tzv. SEDov = structured electronic documents (počas prechodného obdobia (najdlhšie do konca apríla 2012) budú bývalé E-formuláre naďalej používané, spolu s novou podobou papierových formulárov, tzv. portable documents (prenosné dokumenty) U1, U2, U3 a ďalšími)

 

V ktorom štáte môžem požiadať o dávku v nezamestnanosti?

Všeobecným pravidlom je, že kompetentným štátom na výplatu dávok v nezamestnanosti je štát posledného zamestnania/samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len SZČ), v špecifických prípadoch štát bydliska. Pokiaľ ste teda naposledy pracovali v Írsku, žiadajte o dávky v nezamestnanosti na írskom úrade práce. Slovenská Sociálna poisťovňa by rozhodla o priznaní podpory v nezamestnanosti jedine v prípade, ak posúdi, že Slovenská republika je a bola Vaším štátom bydliska počas doby zamestnania v zahraničí

(POZOR! nemýliť si bydlisko s trvalým pobytom). V každom prípade však o určení miesta bydliska rozhoduje inštitúcia sociálneho zabezpečenia a nie Vy.

 

Ako sa vypočítajú moje dávky v nezamestnanosti, ak som pracoval vo viac ako jednom členskom štáte?

Každý štát určuje podmienky vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti a jej výšku individuálne. EÚ zaručuje, že na dávky v nezamestnanosti budete mať právo za rovnakých podmienok ako občania krajiny, ktorá dávky vypláca. Touto krajinou je spravidla tá, v ktorej ste naposledy pracovali (za predpokladu, že Vaše bydlisko nie je v inej krajine!). Inštitúcie musia zohľadniť vaše poistné a pracovné obdobia v iných krajinách, ak je to nevyhnutné k tomu, aby Vám vznikol nárok na dávky. Ak výška dávok v nezamestnanosti závisí od Vášho predchádzajúceho príjmu, zohľadní sa len príjem, ktorý ste mali v krajine, v ktorej ste pracovali naposledy.

 

Na čo slúži prenosný dokument U1 (bývalý formulár E 301)?

Ide o potvrdenie, ktoré umožní inštitúcii, ktorá sa bude zaoberať Vašou žiadosťou o dávku v nezamestnanosti zohľadniť aj obdobia, počas ktorých ste pracovali alebo boli poistený v iných členských krajinách EÚ/EHP. Pokiaľ ste nezískali minimálnu stanovenú dĺžku poistenia (zamestnania), ktorá je zákonnou podmienkou na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti, podľa právnych predpisov štátu, v ktorom žiadate o dávky v nezamestnanosti, zohľadní inštitúcia, v ktorej dávku žiadate, aj dobu poistenia (zamestnania) získanú podľa predpisov iného štátu EÚ/EHP/Švajčiarska. Tieto doby poistenia musíte doložiť na prenosnom dokumente U1 (resp. bývalom formulári E301). Ak tento formulár nepredložíte inštitúcii, ktorá vybavuje Vašu žiadosť, získa potrebné informácie z iných štátov elektronickou cestou, prostredníctvom SEDov.

 

Na čo slúži prenosný dokument U2 (bývalý formulár E 303)?

Ide o potvrdenie o zachovaní práva na dávky v nezamestnanosti v prípade, ak sa rozhodnete hľadať si prácu v inom členskom štáte a pritom naďalej poberať dávky v nezamestnanosti. Vystavuje ho príslušná inštitúcia, ktorá dávku vypláca, na základe žiadosti uchádzača o zamestnanie, pokiaľ sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Podstata transferu dávok v nezamestnanosti spočíva v možnosti nezamestnanej osoby odísť si hľadať prácu do iného členského štátu EÚ/EHP/Švajčiarska, zároveň si zachovať postavenie uchádzača o zamestnanie a poberať dávku v nezamestnanosti, ktorá mu bola priznaná v štáte, ktorý opúšťa.

 

Aké podmienky musím spĺňať na to, aby som si mohol svoju dávku v nezamestnanosti exportovať do inej členskej krajiny EÚ?

Musíte byť k dispozícii úradu práce v krajine, kde sa Vám dávky vyplácajú, a to po aspoň štyri týždne potom, čo ste sa stali nezamestnaným. Musíte požiadať inštitúciu, ktorá Vám dávku vypláca o vystavenie prenosného dokumentu U2 (alebo bývalého formulára E 303), ktorý Vám umožní, aby ste sa zaregistrovali na úrade práce v inej členskej krajine. Do siedmich dní odo dňa, kedy prestanete byť k dispozícii úradu práce v štáte, z ktorého odchádzate, sa musíte zaregistrovať na úrade práce v štáte, v ktorom si chcete hľadať prácu. Následne musíte plniť povinnosti a podriadiť sa kontrolným postupom, ktoré uplatňuje úrad práce v tejto krajine.

 

Ako dlho môžem dávky poberať v inom členskom štáte EÚ?

Za podmienok uvedených v predchádzajúcej odpovedi môžete poberať dávky v nezamestnanosti počas troch mesiacov od momentu, keď ste prestali byť k dispozícii úradu práce v krajine, ktorá vám dávky vypláca, samozrejme za predpokladu, že celková doba poberania dávok neprekročí dobu podpory podľa právnych predpisov tohto štátu. Príslušné úrady alebo inštitúcie Vám môžu toto obdobie predĺžiť maximálne na šesť mesiacov. Aby ste mali istotu, že o svoje dávky neprídete, mali by ste o predĺženie požiadať ešte pred uplynutím prvých troch mesiacov.

Vnútroštátne orgány Vám však nemusia trojmesačnú lehotu predĺžiť. Rozhodnú sa na základe vyhodnotenia Vašej situácie.

 

Ako žiadať o dávky v Írsku?

Navštívte lokálny úrad práce, respektíve Social Welfare úrad, kde vám poskytnú potrebné údaje. Formuláre U1 a U2 môžete nájsť na internetovej stránke http://www.welfare.ie/EN/Forms/Documents/e301.pdf.

S vyplnenou žiadosťou je vhodné zaslať napr. kópie posledných troch výplatných pások a všetkých „daňových dokladov“ P45 či P60, ktoré ste v Írsku od každého zamestnávateľa získali. Vybavenie žiadosti trvá najmenej jeden mesiac.

 

Kalendár udalostí v komunite

No current events.

Opýtaj sa právnika
 1. Stačí vyplniť tento formulár a my ťa budeme kontaktovať!
 2. Meno:
  Invalid Input
 3. Email:(*)
  Zadajte prosím Vašu emailovú adresu
 4. Tel. číslo:
  Invalid Input
 5. Vyber okruh problému/otázku.
  Invalid Input
 6. Invalid Input
 7. Overovací reťazec:
  Overovací reťazec:
    ObnoviťInvalid Input


Máme online 168 hostí 

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval