723 osôb využilo transfer dávok v nezamestnanosti
Napísal Eva Kapičáková   
Piatok, 25 Marec 2011 11:10

Údaje o počte osôb, ktoré si uplatnili nárok na export dávky v nezamestnanosti nám poskytla Anežka Kadašová zo Sociálnej poisťovne.

 

 

Podstata exportu dávky v nezamestnanosti spočíva v možnosti nezamestnanej osoby odísť hl'adať si prácu do iného členského štátu EÚ/EHP alebo Švajciarskej konfederácie a zároveň si zachovať postavenie uchádzača o zamestnanie a poberať tam dávku v nezamestnanosti, ktorá jej bola priznaná v štáte, ktorý opúšťa. Bližšie podmienky a obmedzenia zachovania práva na dávky v prípade, že nezamestnaná osoba prejde do iného členského štátu sú ustanovené v uvedených článkoch nariadení:

Úprava platná do 30. apríla 2010 a naďalej platná pre štáty EHP a Švajciarsku konfederáciu 

 • článok 69 Nariadenia rady (EHS) č. 1408/71 (ďalej len "nariadenie č. 1408/71),
 • článok 83 Nariadenia rady (EHS) c. 574/72, ustanovujúce postup vykonávania Nariadenia (EHS) C. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia pre zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodiny pohybujúce sa v rámci spoločenstva (ďalej len "nariadenie C.574/72").
 • Úprava od 1. máia 2010 platná pre všetky členské štáty EÚ

 • článok 64 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady C. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) C. 988/2009 (ďalej len "nariadenie C. 883/2004"),
 • článok 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) C. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) C. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, vo veci dávky v nezamestnanosti (ďalej len "nariadenie C. 987/2009").

V období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010 si uplatnilo nárok na export dávky v nezamestnanosti z Írska na územie Slovenskej republiky 723 osôb. Z celkového počtu osôb s nárokom na dávky v nezamestnanosti od zahraničnej inštitúcie služieb zamestnanosti, ktoré sa registrovali v službách zamestnanosti v Slovenskej republike, najvyšší počet predstavujú práve príchody žiadateľov z Írska.

 

 

Kalendár udalostí v komunite

Opýtaj sa právnika
 1. Stačí vyplniť tento formulár a my ťa budeme kontaktovať!
 2. Meno:
  Invalid Input
 3. Email:(*)
  Zadajte prosím Vašu emailovú adresu
 4. Tel. číslo:
  Invalid Input
 5. Vyber okruh problému/otázku.
  Invalid Input
 6. Invalid Input
 7. Overovací reťazec:
  Overovací reťazec:
    ObnoviťInvalid Input


Máme online 100 hostí 

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval