Slováci a írske školy
Napísal Martina Junkers   
Sobota, 26 Marec 2011 12:39

Demografická štruktúra ľudí, ktorí sa rozhodli vydať sa do zahraničia je rôznorodá. Niektorí sa však rozhodnú v cudzej krajine ostať, založia si rodinu - alebo už s ňou prídu. V predškolskom veku môžu rodičia dieťa poslať do škôlky, dokonca do slovenskej, nechať ho s childminderom alebo s ním ostáva mamička. S približujúcim sa časom zaškolenia si však nejeden rodič kladie otázku, ako to vlastne v írskych školách chodí. 

 

 

V tomto článku vám poskytneme stručný prehľad írskeho školského systému na úrovni základných a stredných škôl a podelíme sa s vami o skúsenosti rodičov zo Slovenska a iných krajín s írskymi školami. 

 

V škole už od štyroch rokov

Povinná školská dochádzka v Írsku je od šiestich do šestnástich rokov alebo do ukončenia prvých troch rokov Junior Cycle na strednej škole a Junior Certificate. Veľa škôl však zaškoľuje deti už od štvrtého roku a tieto deti potom navštevujú tzv. „junior infant“ a „senior infant“ ročník. Základná škola potom pokračuje prvým a končí šiestym ročníkom. „Infant“ ročníky sú obyčajne tým, čo my poznáme ako prípravka, pričom deti majú možnosť prostredníctvom hry spoznať prostredie svojej školy.

Väčšina írskych základných škôl sú tzv. „national“ schools, napriek tomuto názvu sú pod patronátom prevažne katolíckej cirkvi.

Ďalšou kategóriou sú „Gaelscoileanna“, čiže školy, kde vyučovanie prebieha v írskom jazyku. Bez cirkevnej podpory a otvorené všetkým náboženstvám sú multidenominačné školy, väčšina ktorých je pod patronátom Educate Together.

Osobitnou kategóriou sú tzv. „preparatory schools“ - tieto školy sú nezávislé od štátnej podpory a slúžia na prípravu žiakov na súkromné stredné školy. Dochádzka je spoplatňovaná. Pri výbere základnej školy je dôležité zohľadnenie viacerých faktorov. Blízkosť školy bydlisku dieťaťa alebo pracovisku rodiča ak obaja rodičia pracujú a po škole dieťa ostáva v družine.

Ďalej je to úroveň školy a vtedy je výhodné spýtať sa susedov, do akých škôl chodia ich deti a aké majú skúsenosti.

 

Cirkevná alebo Educate Together?

Ak má škola veľmi dobrú povesť, treba do nej dieťa prihlásiť čo najskôr. V niektorých oblastiach sú do škôl prihlasované deti hneď po krste, aby mali garantované miesto. Školy si tiež vyhradzujú právo odmietnuť nových žiakov, z dôvodov preplnenosti alebo nesplnenia cirkevnej príslušnosti.

 

Transition Year - záhaľka alebo prospešne strávený čas?

Po ukončení základnej školy pokračujú deti vo veku 12 až 13 rokov na strednej škole. Tu je vyučovanie rozdelené na dve časti : Junior Cycle s troma ročníkmi a na konci záverečnou skúškou zo všetkých predmetov, tzv. Junior Certificate Examination. Väčšina škôl ponúka po tejto skúške tzv. Transition Year a potom pokračuje Senior Cycle, s piatym a šiestym ročníkom.

Okolo 90% žiakov sa rozhodne ukončiť strednú školu absolvovaním Leaving Certificate Examination, obdobou našej maturity. Body z tejto skúšky sú smerodatné aj pre umiestnenie na univerzite, so striktným určením minimálneho počtu bodov na štúdium medicíny atď. Transition Year bol plošne zavedený v roku 1994 a jeho cieľom je umožniť šesťročnú dochádzku na strednej škole a dať príležitosť žiakom oddýchnuť si od akademického stresu a venovať sa skôr praktickejším predmetom alebo aktivitám, prípadne sa poobzerať po možnosti praxe v zamestnaní, ktoré by po ukončení školy chceli vykonávať. Írski žiaci majú pre tento rok slovo „doss“, čo by sa mohlo preložiť ako leháro a vďačne ho využívajú. Aj v tomto ročníku sú žiaci hodnotení a pokiaľ sa niekto rozhodol ho úplne preflákať, častá absencia z teoretických a praktických predmetov či praxe môže spôsobiť, že je dotyčný dokonca vylúčený zo školy. Na tento program sú rôzne názory, jeho zástancovia hovoria, že je prospešný pre získanie praktických skúseností a oddych pred stresom, ktorý príde pri príprave na Leaving Certificate.

Jeho odporcovia tvrdia, že počas neho mladí ľudia len zlenivejú. A k má na to takýto názor aj samotný žiak, prípadne jeho rodičia a radšej chcú čím skôr ukončiť strednú školu, nemusia sa tohto ročníka zúčastniť a pokračujú priamo v piatej triede strednej školy.

 

Ema Kopecká. Fotografia: archív ZK

 

Názor rodičov

Aký je váš názor na írske školstvo, aké sú jeho pozitíva a negatíva, keď ho porovnávate s vlastnou skúsenosťou z iného školského systému? Toto boli otázky, ktoré som položila nielen slovenským rodičom. Odpovede pokrývajú porovnanie so slovenským, britským a juhoafrickým školstvom a deti navštevujú katolícke základné školy. R odičia si veľmi pochvaľujú prístup učiteľov, ktorý je veľmi osobný.

Na rozdiel od „plošných“ rodičovských združení, keď za 45 minút triedny učiteľ prebral svojich žiakov pred všetkými rodičmi, pochválil či „sfúkol“, v Írsku si učiteľ zoberie čas pre každého rodiča, aby s ním individuálne predebatoval výsledky dieťaťa. Vyučovanie je menej akademické, menej dôrazu sa kladie na encyklopedické osvojenie si vedomostí a viac na osobný vývoj dieťaťa a praktické preskúšanie si nadobudnutých vedomostí. S tým súvisí aj menej učebníc a viac práce s pracovnými listami. Namiesto päťstupňového ohodnotenia je skôr písomné alebo ústne ohodnotenie.

Ďalej rodičia zhodnotili, že ich deti nie sú vystresované a nebója sa školy tak, ako na Slovensku. Slovenské mamičky si pochvaľujú aj hravý systém výučby.

K negatívam patrí už možno tradičná nedostupnosť okamžitej pomoci dieťaťu, ak potrebuje špecifický prístup, napríklad rečovú terapiu či pomoc psychológa. Hoci je írske školstvo oficiálne bezplatné, žiaci si musia platiť za učebnice, uniformy a školy tiež čas od času žiadajú rodičov o prispenie na chod školy. Hlavne u menej zarábajúcich rodičov alebo v rodinách s mnohými deťmi toto spôsobuje každý rok pred septembrom značné problémy.

 

S rozdielmi treba rátať

Celkovo panuje spokojnosť s írskymi školami, i napriek rozdielom. Hlavne pri starších deťoch je treba myslieť na to, že írske školstvo nedáva možnosť cielenej prípravy na zamestnanie už na stredných školách, ako to poznáme na Slovensku. Mnohí však uvítajú uvoľnenejší, menej akademický a osobnejší prístup učiteľov. Akýkoľvek je náš názor, musíme rátať s tým, že ak sa rozhodneme v Írsku ostať dlhšiu dobu, či tu dokonca ostaneme, absolvujú naše deti aspoň časť, ak nie celú školskú dochádzku v tejto krajine a cez nich budeme s ňou konfrontovaní aj my. Je preto dobré už teraz si urobiť prehľad o tom, čo nás a naše dieťa očakáva na základnom a strednom stupni a aké sú možnosti buď pre zamestnanie alebo vyššie vzdelanie po ukončení strednej školy.

 

Skúsenosť Slovákov s írskym školstvom

Zuzana Kopecká a jej dcéra Ema:

 

"Írsky vzdelávací systém nie je taký náročný na malé dieťa ako náš. Nemáme doma tony učebníc ku každému predmetu. Väčšinou všetko riešia formou hry a pracovných listov. Veľmi veľa času venujú umeniu, čo Emma zbožňuje. Dá sa však povedať, že je to dvojsečná zbraň - deti u nás doma dostávajú v 3. ročníku väčší prísun faktických a praktických informácií ako decká tu. V škole neexistuje 5 bodový známkovaci systém ako na Slovensku, čo je podľa mňa celkom stresujúci faktor u nás doma. Tu decká dostávajú za dobré výkony drobné motivačné odmeny ako pastelky, sponky, farebné rukavičky. Každé ráno víta žiakov pri hlavných dverách riaditeľka školy Ms.Flynn. Každého žiačika pozdraví. Všeobecne - prístup pedagógov je veľmi priateľský. Ak je nejaký problém, rieši sa individuálne. Podobne prebiehajú rodičovské združenia. Rodič dostane „appoitment“ na konkrétny čas, kde v súkromí dostane informácie o prospechu dieťaťa."

 
 

Kalendár udalostí v komunite

No current events.

Opýtaj sa právnika
 1. Stačí vyplniť tento formulár a my ťa budeme kontaktovať!
 2. Meno:
  Invalid Input
 3. Email:(*)
  Zadajte prosím Vašu emailovú adresu
 4. Tel. číslo:
  Invalid Input
 5. Vyber okruh problému/otázku.
  Invalid Input
 6. Invalid Input
 7. Overovací reťazec:
  Overovací reťazec:
    ObnoviťInvalid Input


Máme online 170 hostí 

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval